خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه

تمامی خدمات نصب و راه اندازی شبکه و نگهداری شبکه، نصب و راه اندازی شبکه های وایرلس، نصب و راه اندازی و تعمیرات انواع سرور، کانفیگ و نصب و تعمیر انواع سوییچ ، ارتقا سرور، تعمیرات تجهیزات شبکه و... توسط دپارتمان تخصصی شبکه و تجهیزات آن در آچارباز انجام خواهد شد.

راه اندازی شبکه داخلی

راه اندازی شبکه داخلی

نصب و تعمیر سرور

نصب و تعمیر سرور

رید بندی سرور

رید بندی سرور

تعمیر مودم

تعمیر مودم

نصب نرم افزار سرور

نصب نرم افزار سرور

نصب و راه اندازی سوئیچ

نصب و راه اندازی سوئیچ

نصب و تعمیر استوریج

نصب و تعمیر استوریج

ریکاوری هارد

ریکاوری هارد