آچارباز

خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه

تمامی خدمات نصب و راه اندازی شبکه و نگهداری شبکه، نصب و راه اندازی شبکه های وایرلس، نصب و راه اندازی و تعمیرات انواع سرور، کانفیگ و نصب و تعمیر انواع سوییچ ، ارتقا سرور، تعمیرات تجهیزات شبکه و... توسط دپارتمان تخصصی شبکه و تجهیزات آن در آچارباز انجام خواهد شد.