مصاحبه با تیم استخدام

در روز مصاحبه این موارد را همراه خود داشته باشید تا فرآیند استخدام را بتوانید سریعتر و در کمتر از یک روز کامل کنید.

1- اصل و کپی شناسنامه (تمام صفحات)
2- اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
3- 2 قطعه عکس پرسنلی 4*6
- ابعاد عکس حداقل 6 در 4 سانتیمتر
- پس زمینه سفید
- چهره تان خندان باشد
- هر دو گوش‌تان در تصویر معلوم باشد.
4- یک برگه قبض برق، گاز یا تلفن از محل سکونت فعلی
5- همراه داشتن اطلاعات حساب در بانک ملت (شماره حساب، شماره کارت و شبا)

در صورتی که مصاحبه را با موفقیت پشت سر بگذارید، برای عقد قرارداد لازم است گواهی عدم سوءپیشینه گرفته و 10 میلیون تومان سفته به امانت نزد شرکت نگهدارید.

رسید درخواست گواهی عدم سوء پیشینه که از پلیس +10 می‌گیرید برای عقد قرارداد اولیه کافیست بنابراین می‌توانید بعد از مصاحبه به پلیس +10 رفته و پس از دریافت این رسید، ثبت نام خود را در همان روز کامل کنید.