لیست تعرفه ها

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L1
شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L1
30,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80گرم تا 120 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L2
شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L2
25,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 130 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L3
شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L3
55,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 250گرم تا 300 میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی CANON - CA - L1
شارژ کارتریج لیزری مشکی CANON - CA - L1
23,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80گرم تا 120 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L1
شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L1
23,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 50گرم تا 70 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L2
شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L2
45,000

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L1
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L1
45,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 70گرم تا 80 گرم میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L2
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L2
75,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 200 گرم تا220 گرم میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L3
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L3
120,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80 گرم تا100گرم میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L4
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L4
135,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 300 گرم تا320 میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L5
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L5
150,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 100 گرم تا1020گرم میباشد

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L6
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L6
400,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 200 گرم تا220 میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی CANON - CA - L1
شارژ کارتریج لیزری رنگی CANON - CA - L1
90,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80گرم تا 120 گرم میباشد با تعویض چیپست

جنرال سرویس PR - L1
جنرال سرویس PR - L1
55,000
تمیز کردن قابها - سرویس داخلی - سرویس فیوزینگ - سرویس ورودی کاغذ - سرویس فیدر - سرویس اسکنر- سرویس چرخ دنده ها

جنرال سرویس PR - L2
جنرال سرویس PR - L2
65,000
تمیز کردن قابها - سرویس داخلی - سرویس فیوزینگ - سرویس وردی کاغذ - سرویس فیدر - سرویس اسکنر- سرویس چرخ دنده ها

جنرال سرویس PR - L3
جنرال سرویس PR - L3
80,000
شستن قابها - سرویس داخلی - سرویس فیوزینگ - سرویس وردی کاغذ - سرویس فیدر - سرویس اسکنر- سرویس چرخ دنده ها

نرمال سرویس PR
نرمال سرویس PR
35,000
سرویس فیوزینگ - تمیز کردن قابها

تعمیر فیدر PR - L1
تعمیر فیدر PR - L1
35,000
تعویض قطعه (در صورت جنرال سرویس ) فقط مبلغ قطعه دریافت شود.

تعمیر فیدر PR - L2
تعمیر فیدر PR - L2
45,000
سرویس فیدر و رفع ایرادات فیدر _ تمیز کردن پد و پیکاپ ( مسیر ورودی و خروجی فیدر )

تعمیر فیدر PR - L3
تعمیر فیدر PR - L3
60,000
سرویس فیدر و پیاده و سوار کردن مکانیک فیدر

تعمیر یونیت اسکن PR - L1
تعمیر یونیت اسکن PR - L1
25,000
سرویس یونیت اسکن (تمیز کردن لامپ ها و آینه ها و روغن کاری ) - در صورت جنرال سرویس اجرت دریافت نشود.

تعمیر یونیت اسکن PR - L2
تعمیر یونیت اسکن PR - L2
45,000
پیاده و سوار یونیت اسکن - تعویض قطعه

تعمیر یونیت اسکن PR - L3
تعمیر یونیت اسکن PR - L3

تعمیر برد PR - L1
تعمیر برد PR - L1
30,000
تعویض پورت شبکه و یو اس بی

تعمیر برد PR - L2
تعمیر برد PR - L2
70,000
تعمیر چیپ، پروگرام کردن ، تعویض قطعات (ic، خازن)

تعمیر برد PR - L3
تعمیر برد PR - L3
180,000
تعمیر چیپ، پروگرام کردن ، تعویض قطعات (ic، خازن)

تعمیر لیزر اسکنر PR - L1
تعمیر لیزر اسکنر PR - L1
30,000
سرویس لیزر( در صورت جنرال سرویس اجرت دریافت نشود) - در صورت تقویت لیزر دریافت شود حتی اگر سرویس شده است .

تعمیر لیزر اسکنر PR - L2
تعمیر لیزر اسکنر PR - L2
50,000
سرویس لیزر( در صورت جنرال سرویس اجرت دریافت نشود) - در صورت تقویت لیزر دریافت شود حتی اگر سرویس شده است .

تعمیر لیزر اسکنر PR - L3
تعمیر لیزر اسکنر PR - L3
100,000
پیاده و سوار کردن لیزر- سرویس کامل (در صورت جنرال سرویس هزینه دریافت نشود)

تعمیر فیوزینگ PR - L1
تعمیر فیوزینگ PR - L1
25,000
سرویس فیوزینگ و خارج نمودن شی خارجی - شستن سنسور (در صورت جنرال سرویس هزینه دریافت نشود)

تعمیر فیوزینگ PR - L2
تعمیر فیوزینگ PR - L2
40,000
سرویس فیوزینگ، تقویت هیتر ، تعویض قطعات داخلی فیوزینگ

تعمیر فیوزینگ PR - L3
تعمیر فیوزینگ PR - L3
80,000
سرویس فیوزینگ، تقویت هیتر ، تعویض قطعات داخلی فیوزینگ

تعمیر گیربکس PR - L1
تعمیر گیربکس PR - L1
20,000
سرویس گیربکس

تعمیر گیربکس PR - L2
تعمیر گیربکس PR - L2
40,000
سرویس و تعویض قطعه و تایم کردن

تعمیر گیربکس PR - L3
تعمیر گیربکس PR - L3
70,000
سرویس و تعویض قطعه و تایم کردن

تعمیر سینی ورودی PR - L1
تعمیر سینی ورودی PR - L1
25,000
سرویس و تعویض شفت

تعمیر سینی ورودی PR - L2
تعمیر سینی ورودی PR - L2
40,000
سرویس و تعویض قطعه

تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L1
تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L1
25,000
سرویس و رفع ایراد

تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L2
تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L2
40,000
سرویس و رفع ایراد و تعویض قطعه

تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L3
تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L3
60,000
سرویس و رفع ایراد و تعویض قطعه

تعمیر ترنسفر کیت PR - L1
تعمیر ترنسفر کیت PR - L1
40,000
سرویس ترنسفر

تعمیر ترنسفر کیت PR - L2
تعمیر ترنسفر کیت PR - L2
80,000
سرویس و رفع ایراد و تعویض قطعه

تعمیر هد PR
تعمیر هد PR
70,000
ریکاوری هد

تعمیر سرویس استیشن PR
تعمیر سرویس استیشن PR
45,000
سرویس و تعویض قطعه

تعمیر کریج PR
تعمیر کریج PR
45,000
شستن کریج - انکودر - تعویض کابل

اجرت تعویض قطعه PR-L1
اجرت تعویض قطعه PR-L1
15,000
فرمتر - پیکاپ - پد - کاست - پنل

تعمیر ISS پلاتر 4 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 4 رنگ
60,000

تعمیر ISS پلاتر 6 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 6 رنگ
80,000

تعمیر ISS پلاتر 8 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 8 رنگ
120,000

سرویس پلاتر 4 رنگ
سرویس پلاتر 4 رنگ
150,000

سرویس پلاتر 6 رنگ
سرویس پلاتر 6 رنگ
180,000

سرویس پلاتر 8 رنگ
سرویس پلاتر 8 رنگ
250,000

سرویس استیشن 4 رنگ
سرویس استیشن 4 رنگ
80,000

سرویس استیشن 6 رنگ
سرویس استیشن 6 رنگ
100,000

سرویس استیشن 8 رنگ
سرویس استیشن 8 رنگ
150,000

تعویض قطعات 4 رنگ
تعویض قطعات 4 رنگ
100,000

تعویض قطعات 6 رنگ
تعویض قطعات 6 رنگ
150,000

تعویض قطعات 8 رنگ
تعویض قطعات 8 رنگ
180,000

هواگیرى اینك تیوب 4 رنگ
هواگیرى اینك تیوب 4 رنگ
50,000

هواگیرى اینك تیوب 6 رنگ
هواگیرى اینك تیوب 6 رنگ
80,000

هواگیرى اینك تیوب 8 رنگ
هواگیرى اینك تیوب 8 رنگ
150,000

تعمیر ISS پلاتر 4 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 4 رنگ
60,000

تعمیر ISS پلاتر 6 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 6 رنگ
80,000

تعمیر ISS پلاتر 8 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 8 رنگ
120,000

تعمیر یونیت اسکن Scanner
تعمیر یونیت اسکن Scanner
50,000

سرویس اسکنر Scanner
سرویس اسکنر Scanner
48,000

سرویس فکس رولی - fax
سرویس فکس رولی - fax
40,000

سرویس فکس لیزری - fax
سرویس فکس لیزری - fax
65,000

تعمیر یونیت درام - fax
تعمیر یونیت درام - fax
35,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
35,000

Samsung - CA - l2
Samsung - CA - l2

اجرت رفع عیب درجه يک
اجرت رفع عیب درجه يک
55,000

اجرت رفع عیب درجه سه
اجرت رفع عیب درجه سه
20,000

اجرت رفع عیب درجه دو
اجرت رفع عیب درجه دو
35,000

اجرت تعویض قطعه PR-L3
اجرت تعویض قطعه PR-L3
60,000

( رايگان ) نصب و راه اندازي
( رايگان ) نصب و راه اندازي

اجرت تعویض قطعه PR-L2
اجرت تعویض قطعه PR-L2
35,000

نصب مازاد بر نصب رایگان
نصب مازاد بر نصب رایگان
10,000

نصب و راه اندازی اسکنر
نصب و راه اندازی اسکنر
35,000

نصب و راه اندازی پرینتر
نصب و راه اندازی پرینتر
45,000

نصب و راه اندازی پلاتر 4 رنگ
نصب و راه اندازی پلاتر 4 رنگ
130,000

نصب و راه اندازی پلاتر 6 رنگ
نصب و راه اندازی پلاتر 6 رنگ
150,000

نصب و راه اندازی پلاتر 8 رنگ
نصب و راه اندازی پلاتر 8 رنگ
250,000

HP - CA - L4 شارژ کارتريج ليزري مشکي
HP - CA - L4 شارژ کارتريج ليزري مشکي
80,000

تعمیر برد سطح 4
تعمیر برد سطح 4
140,000

تعمیر برد سطح 5
تعمیر برد سطح 5
270,000

تعمیر برد سطح 6
تعمیر برد سطح 6
370,000

تعمیر درام کیت سطح 1
تعمیر درام کیت سطح 1
110,000

تعمیر درام کیت سطح 2
تعمیر درام کیت سطح 2
190,000

تعمیر درام کیت سطح 3
تعمیر درام کیت سطح 3
250,000

شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L3
شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L3
35,000
شارژ کارتریج لیزری مشکی

تعمیر فیوزینگ PR-L4
تعمیر فیوزینگ PR-L4
1,100,000

05A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
05A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
2035-2055

12A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
12A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1012-1020-1010-1015-1022-3030-1018-3052-1319-3020-3050

13A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
13A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1300

15A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
15A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1200-3380-3320-3330-1220-3300-3310-1000

35A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
35A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1005-1006-1008

36A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
36A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1522

49A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
49A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1320

53A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
53A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
2014-2727-2015

78A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
78A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1566-1536-1560

79A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
79A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
30,000
12-26

85A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
85A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1214-1212-1132-1102-1106-1217-1104-1216

92A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
92A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1100-3200

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 80A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 80A
30,000
pro400 m401-pro400 m425

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 83A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 83A
30,000
125-127-201-225

26A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
26A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
40,000
402-426 n-dn-dw-fdn

16A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
16A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
5200

14A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
14A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
700 M712-700 M725

11A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
11A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
2410-2420-2430

29X خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
29X خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
5100

42A خدمات کارتریج لیزری مشکی
42A خدمات کارتریج لیزری مشکی
80,000
4250-4240-4350

43X خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
43X خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
250,000
9000-9040-9050-9059

51A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
51A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
3005-3027

55A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
55A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
3015

64A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
64A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
4014-4015-4515

81Aخدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
81Aخدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
80,000
604-605-606-630-625-

93A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
93A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
80,000
701-706-pro400 M435

45A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
45A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
4345

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 27A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 27A
80,000
4000-4050

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 38A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 38A
80,000
4200

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 61A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 61A
80,000

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 90A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 90A
80,000
600 m601-600 m602- 600 m 603

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 17A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 17A
70,000
130-133

125 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
125 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
1215-1312-1518-1515-1217

126 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
126 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
1025

128 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
128 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
1415-1522-1523-1525-1527-1528

131 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
131 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
pro200 M251-pro200 M276

130 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
130 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
176-177

304 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
304 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
2320-2025

312 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
312 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
M476

504 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
504 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
150,000
3530-3525

502 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
502 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
180,000
3600

643 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
643 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
180,000
4700

648 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
648 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
150,000
4025-4525

508 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
508 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
270,000
577-552-553

507 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
507 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
150,000
500 M775-500 M570-500 M551

307 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
307 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
270,000
5225

305 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
305 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
70,000
pro300 M351-pro300 M375-pro400 M451-pro400 M475

201 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
201 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
150,000
M252-M277-M274

410 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
410 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
180,000
452-477

101 خدمات کارتریج لیزری مشکی
101 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
3400-3405-760

105 خدمات کارتریج لیزری مشکی
105 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
1915-1910-2525-2580-2525-2540-2645-2541-2545-4600-4623-650

111 خدمات کارتریج لیزری مشکی
111 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
2021-2020-2022-2070-2071

109 خدمات کارتریج لیزری مشکی
109 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
4300

119 خدمات کارتریج لیزری مشکی
119 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
4216-4824-4828

103 خدمات کارتریج لیزری مشکی
103 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
2955-4729

104 خدمات کارتریج لیزری مشکی
104 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
1660-1665-1667-1670-1860-1865-1867-3200-3205-3207

1710 خدمات کارتریج لیزری مشکی
1710 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
1510-1710-1740-1750

1210 خدمات کارتریج لیزری مشکی
1210 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
1020-1210-1220-1010-1250

4100 خدمات کارتریج لیزری مشکی
4100 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
4100

205 خدمات کارتریج لیزری مشکی
205 خدمات کارتریج لیزری مشکی
80,000
3310-3710-4833-5637-3710

712 خدمات کارتريج ليزري مشکي
712 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
3010-3100

خدمات کارتريج ليزري مشکي 713
خدمات کارتريج ليزري مشکي 713
30,000
3250

715 خدمات کارتريج ليزري مشکي
715 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
3370

719 Canon خدمات کارتريج ليزري مشکي
719 Canon خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
411-416-418-419-6140-6180-251-252-253-6310-6670-6680

725 خدمات کارتريج ليزري مشکي
725 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
3010-6020-6030

728 خدمات کارتريج ليزري مشکي
728 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
4870-4580-4550-4780-4410-4430-4730-4890-4750-4450-4570

733 خدمات کارتريج ليزري مشکي
733 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000

737 خدمات کارتريج ليزري مشکي
737 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
226-229-231-232-237-244-247-249-151-211-212-216-217

773 خدمات کارتريج ليزري کنون
773 خدمات کارتريج ليزري کنون
30,000

EP22 خدمات کارتريج ليزري مشکي
EP22 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000

fx10 خدمات کارتريج ليزري مشکي
fx10 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
4270-4330-4320-4120-4240-4690-4660-4380-4370-4350-4018-4010-4150-4140-L120-L140-L100

fx3 خدمات کارتريج ليزري مشکي
fx3 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
L260-L360-L350-L220-L280-L290-L200-L300-L220-L295-L260

fx9 خدمات کارتريج ليزري مشکي
fx9 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
L100-L120-L140-4140-4150-4270-4340-4350-4370

731 خدمات کارتريج ليزري رنگی
731 خدمات کارتريج ليزري رنگی
70,000
623-628-8230-8280-7100-7110

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
جنرال سرویس PC
جنرال سرویس PC
40,000
شامل سرویس قطعات داخلی و شستشوی قطعاتی که نیاز دارند . تعویض سلیکون های دستگاه و پاکسازی فن

تعمیر پاور PC
تعمیر پاور PC
35,000

تعمیر کارت گرافیک PC
تعمیر کارت گرافیک PC
55,000

تعمیر PC - CD Drive
تعمیر PC - CD Drive
20,900

تعویض مادر برد PC
تعویض مادر برد PC
34,800

تعویض هارد PC
تعویض هارد PC
20,900

تعویض PC - CD Drive
تعویض PC - CD Drive
20,900

تعویض پاور PC
تعویض پاور PC
20,900

تعمیر مادر برد PC - l1
تعمیر مادر برد PC - l1
35,000
تعمیرات جنرال شامل تعویض انواع IC و برطرف کردن مشکل مدارات

تعمیر مادر برد PC - l2
تعمیر مادر برد PC - l2
50,000
شامل تعویض سوکت ، اسلات ، جک ها و پروگرام بایوس به صورت سخت افزاری

تعمیر مادر برد PC - l3
تعمیر مادر برد PC - l3
65,000
تعویض و تعمیر انواع چیپست

تعمیر مادر برد L1
تعمیر مادر برد L1
30,000
تعمیرات جنرال شامل تعمیر مدارات

تعمیر مادر برد L2
تعمیر مادر برد L2
130,000
شامل تعمیر چیپست ها

تعویض TB - LCD
تعویض TB - LCD
35,000

تعویض TB - Touch
تعویض TB - Touch
35,000

تعویض مادر برد TB
تعویض مادر برد TB
35,000

تعویض سوکت شارژ TB
تعویض سوکت شارژ TB
50,000

نصب TB - OS
نصب TB - OS
60,000

جنرال سرویس NB
جنرال سرویس NB
70,000
شامل کلیه نوت بوک ها ( سرویس قطعات داخلی و شستشوی قطعاتی که نیاز دارند . تعویض سلیکون های دستگاه و پاکسازی فن )

تعمیر کیبرد NB
تعمیر کیبرد NB
10,000

تعویض مادر برد NB
تعویض مادر برد NB
73,900

تعویض NB - LCD / LED
تعویض NB - LCD / LED
40,000

تعویض انواع لولا / قاب NB
تعویض انواع لولا / قاب NB
80,000

تعویض وب کم NB
تعویض وب کم NB
40,000

تعویض فن NB
تعویض فن NB
58,700

تعویض فینگر پرینت / تاچ پد NB
تعویض فینگر پرینت / تاچ پد NB
58,700

تعویض برد NB - USB / Audio / Doughter Borad
تعویض برد NB - USB / Audio / Doughter Borad
58,700

ریکاوری ویندوز اورجینال NB
ریکاوری ویندوز اورجینال NB
70,000

نصب ویندوز به همراه درایور و نرم افزارهای کاربردی NB
نصب ویندوز به همراه درایور و نرم افزارهای کاربردی NB
70,000

نصب نرم افزارهای تخصصی NB
نصب نرم افزارهای تخصصی NB
15,000
به ازای هر نرم افزار

نصب مجموعه نرم افزارهای کاربردی NB
نصب مجموعه نرم افزارهای کاربردی NB
25,000
نصب یک پکیج نرم افزاری شامل 115 نرم افزار

نصب نرم افزارهای وبروس یاب NB
نصب نرم افزارهای وبروس یاب NB
26,000
نصب آنتی ویروس بدون احتساب هزینه آنتی ویروس

ارتقاء نرم افزاری NB - Bios / Firmware
ارتقاء نرم افزاری NB - Bios / Firmware
20,000

نصب و راه اندازی نرم افزارهای جانبی NB
نصب و راه اندازی نرم افزارهای جانبی NB
25,000

فرمت و پارتیشن بندی هارد دیسک NB
فرمت و پارتیشن بندی هارد دیسک NB
12,000

هزینه عیب یابی NB
هزینه عیب یابی NB
35,000

تعمیر مادربرد NB - l1
تعمیر مادربرد NB - l1
100,000
پروگرام بایوس به صورت سخت افزاری

تعمیر مادربرد NB - l2
تعمیر مادربرد NB - l2
120,000
تعمیرات جنرال شامل تعویض انواع IC و برطرف کردن مشکل مدارات

تعمیر مادربرد NB - l3
تعمیر مادربرد NB - l3
140,000
شامل تعویض سوکت ، اسلات ، جک ها

تعمیر مادربرد NB - l4
تعمیر مادربرد NB - l4
160,000
تعویض و تعمیر انواع چیپست

تعمیر برد NB - l1
تعمیر برد NB - l1
15,000
تعویض سوکت

تعمیر برد NB - l2
تعمیر برد NB - l2
35,000
تعمیر و تعویض آی سی و غیره

تعمیر برد NB - l3
تعمیر برد NB - l3
70,000
تعمیر چیپست

تعمیر لولا / قاب NB - l1
تعمیر لولا / قاب NB - l1
100,000
تعمیر و رفع ایراد و فیکس کردن قاب ها

تعمیر لولا / قاب NB - l2
تعمیر لولا / قاب NB - l2
200,000
تعمیر و رفع ایراد و فیکس کردن قاب ها

تعویض کیبرد NB - l1
تعویض کیبرد NB - l1
42,000
تعویض به صورت متعارف

تعویض کیبرد NB - l2
تعویض کیبرد NB - l2
53,800
تعویض درشرایطی که نیاز به باز کردن کامل دستگاه باشد

تعویض NB - l1 - CD Drive
تعویض NB - l1 - CD Drive
20,900
تعویض درایو به صورت متعارف

تعویض NB - l2 - CD Drive
تعویض NB - l2 - CD Drive
51,400
تعویض درایور در شرایطی که نیاز به باز کردن دستگاه باشد

تعویض هارد دیسک NB - l1
تعویض هارد دیسک NB - l1
20,900
تعویض درایو به صورت متعارف

تعویض هارد دیسک NB - l2
تعویض هارد دیسک NB - l2
51,400
تعویض درایور در شرایطی که نیاز به باز کردن دستگاه باشد

تعویض انواع کابل NB - ... , LCD , Wireless
تعویض انواع کابل NB - ... , LCD , Wireless
60,000

PC تعويض کارت گرافيک
PC تعويض کارت گرافيک
30,000

نصب و راه اندازی ( رایگان )
نصب و راه اندازی ( رایگان )

نصب و راه اندازي دستگاه هاي جانبي (پرینتر و اسکنر و ....)
نصب و راه اندازي دستگاه هاي جانبي (پرینتر و اسکنر و ....)
45,000

اشتراک گذاری دستگاه های جانبی
اشتراک گذاری دستگاه های جانبی
10,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
جنرال سرویس SE - L1
جنرال سرویس SE - L1
120,000
سرورهای ML30، ML10 ،ML310 ،ML110

جنرال سرویس SE - L2
جنرال سرویس SE - L2
150,000
سایر سرورها و استوریج ها

گارانتی آرامش
گارانتی آرامش

رید بندی SE- L1
رید بندی SE- L1
80,000
ساخت یک عدد Logical Drive

رید بندی SE - L2
رید بندی SE - L2
100,000
ساخت بیش از یک عدد Logical Drive

دستمزد کاردان فنی سرور
دستمزد کاردان فنی سرور
120,000
هزینه اعزام متخصص در حد نصب ویندوز و نصب سرور در رک

دستمزد کارشناس فنی سرور
دستمزد کارشناس فنی سرور
150,000
هزینه اعزام متخصص در حد رید بندی و انجام تنظیمات

دستمزد کارشناس ارشد فنی سرور
دستمزد کارشناس ارشد فنی سرور
180,000
هزینه اعزام متخصص در حد انجام تنظیمات پیشرفته

نصب ویندوز به همراه کرک و درایور ها
نصب ویندوز به همراه کرک و درایور ها
150,000
نصب ویندوزهای 2003 ،2008 ،2012 ، 2016

نصب ESXi- L1
نصب ESXi- L1
100,000
نصب Hypervisor

نصب ESXi - L2
نصب ESXi - L2
750,000
نصب Hypervisor به همراه کرک و تنظیمات و راه اندازی یک عدد VM و نصب ویندوز

نصب VM به همراه OS
نصب VM به همراه OS
150,000
ساخت VM و نصب OS های ویندوز 2003، 2008، 2012، 2016

نصب VM بدون OS
نصب VM بدون OS
80,000
ساخت VM بدون نصب OS

نصب Red Hat
نصب Red Hat
400,000
صرفا نصب RedHat بدون تنظیمات

نصب Cent OS
نصب Cent OS
200,000
صرفا نصب CentOS بدون تنظیمات

عیب یابی SE- L1
عیب یابی SE- L1
200,000
اعم از مشکلات ساده مثل خرابی پاور، هارد، رم و ...

عیب یابی SE - L2
عیب یابی SE - L2
300,000
اعم از مشکلات نسبتا پیچیده مثل خرابی OS، خرابی RAID Controller

عیب یابی SE - L3
عیب یابی SE - L3
400,000
اعم از مشکلات نسبتا پیچیده مثل خرابی RAID، مادربرد، برد پاور، HDD Backplane

نصب و کانفیگ SAN Storage
نصب و کانفیگ SAN Storage
800,000
نصب، رید بندی، ایجاد پول، ایجاد Logical Drive و Mapping

نصب و کانفیگ Tape Library - L1
نصب و کانفیگ Tape Library - L1
1,200,000
نصب، نصب کارتریج، کانفیگ RMI بر روی MSL 2024

نصب و کانفیگ Tape Library - L2
نصب و کانفیگ Tape Library - L2
1,400,000
نصب، نصب کارتریج، کانفیگ RMI بر روی MSL 4048

نصب و کانفیگ NAS Storage
نصب و کانفیگ NAS Storage
500,000
نصب، رید بندی و تنظیمات شبکه

هزینه نصب سرور DHCP
هزینه نصب سرور DHCP
300,000
نصب و راه اندازی DHCP Server

هزینه نصب سرور DNS
هزینه نصب سرور DNS
300,000
نصب و راه اندازی DNS

نصب Active Directory به همراه ایجاد Domain
نصب Active Directory به همراه ایجاد Domain
400,000
نصب Active Directory و Promote دامین

ساخت Additional DC
ساخت Additional DC
400,000
نصب Active Directory و تبدیل آن به Additional DC

ایجاد Policy
ایجاد Policy
50,000
کانفیگ دو عدد Policy

پکیج DC + DHCP + DNS
پکیج DC + DHCP + DNS
500,000
نصب Active Directory و به همراه DHCP Server و DNS در یک پکیج

Join To Domain
Join To Domain
30,000
Join یک عدد کامپیوتر به Domain

پکیج نصب ویندوز روی کامپیوتر + درایور + Join To Domain
پکیج نصب ویندوز روی کامپیوتر + درایور + Join To Domain
100,000
نصب ویندوزهای 7، 8 و 10 بر روی کامپیوتر به همراه کرک و نصب درایور + Join To Domain

Active Directory Migration
Active Directory Migration
400,000
مهاجرت از AD 2003 به AD 2008 یا مهاجرت از AD 2008 به AD 2012 یا مهاجرت از AD 2012 به AD 2016

Kerio Controll
Kerio Controll
400,000
نصب و کانفیگ نرم افزار Kerio Controll

کانفیگ Firewall L1
کانفیگ Firewall L1
300,000
کانفیگ Firewall در حد معمول اعم از بستن پورت ها، ایجاد محدودیت و ...

کانفیگ Firewall L2
کانفیگ Firewall L2
400,000
کانفیگ Firewall در حد حرفه ای مانند QOS,Qouta و ...

Site To Site VPN
Site To Site VPN
400,000
ایجاد یک تونل دوطرفه

Client To Site VPN
Client To Site VPN
300,000
ایجاد یک تونل یک طرفه

Backup Solution
Backup Solution
400,000
ایجاد ساختار بک آپ برای سرورهای مشتری

Expert Backup Solution
Expert Backup Solution
800,000
ایجاد ساختار بک آپ پله ای، ساخت Schedule، ایجاد ساختار بک آپ بروی Tape

File Share
File Share
300,000
ایجاد یک File Share به همراه تخصیص دسترسی ها

Mdeamon Mail Server
Mdeamon Mail Server
ساخت یک Mail Server بر مبنای Mdeamon

Exchage Mail Server
Exchage Mail Server
ساخت یک Mail Server بر مبنای Exchage

نصب vCenter
نصب vCenter
1,500,000
vCenter نصب

راه اندازی HA
راه اندازی HA
200,000
راه اندازی سرویس HA

راه اندازی FT
راه اندازی FT
200,000
راه اندازی سرویس FT

راه اندازی vMotion
راه اندازی vMotion
150,000
راه اندازی سرویس vMotion

راه اندازی VDS
راه اندازی VDS
300,000
راه اندازی سرویس Virtual Distributed Switch

راه اندازی DRS
راه اندازی DRS
200,000
راه اندازی سرویس Distributed Recurce Schedular

کابل کشی CAT5
کابل کشی CAT5
2,100

کابل کشی CAT6
کابل کشی CAT6
2,520

نصب Keystone jack Cat5e UTP 1 ماژول باریك
نصب Keystone jack Cat5e UTP 1 ماژول باریك
6,300

نصب Keystone jack Cat5e UTP 2 ماژول پهن
نصب Keystone jack Cat5e UTP 2 ماژول پهن
7,700

نصب Keystone jack Cat6e UTP پهن
نصب Keystone jack Cat6e UTP پهن
8,400

نصب Keystone jack Cat6e FTP باریك
نصب Keystone jack Cat6e FTP باریك
9,100

آرایش رك 6 یونیت با كلیه متعلقات
آرایش رك 6 یونیت با كلیه متعلقات
63,000

آرایش رك 9 یونیت با كلیه متعلقات
آرایش رك 9 یونیت با كلیه متعلقات
140,000

آرایش رك 27 یونیت با كلیه متعلقات
آرایش رك 27 یونیت با كلیه متعلقات
168,000

آرایش رك 42 یونیت با كلیه متعلقات
آرایش رك 42 یونیت با كلیه متعلقات
1,120,000

نصب ترانك 50*80 سانتى مترى با درب 85 / 65 بهمراه زانویى
نصب ترانك 50*80 سانتى مترى با درب 85 / 65 بهمراه زانویى
8,250

نصب داكت زمینى كف خواب پشت چسب دار
نصب داكت زمینى كف خواب پشت چسب دار
3,375

نصب كلید برق باریك 10 آمپر
نصب كلید برق باریك 10 آمپر
4,500

نصب كلید برق تك پل
نصب كلید برق تك پل
4,500

نصب كلید تبدیل برق
نصب كلید تبدیل برق
4,500

نصب پریز برق معمولى( سفید ) ارت دار - موزاییك
نصب پریز برق معمولى( سفید ) ارت دار - موزاییك
4,500

نصب پریز شاتر دار ( قرمز ) ارت دار - موزاییك به همراه ضامن
نصب پریز شاتر دار ( قرمز ) ارت دار - موزاییك به همراه ضامن
4,500

نصب پریز برق معمولى ( سبز ) ارت دار - موزاییك
نصب پریز برق معمولى ( سبز ) ارت دار - موزاییك
4,500

نصب پریز برق معمولى ( نارنجى ) ارت دار - موزاییك
نصب پریز برق معمولى ( نارنجى ) ارت دار - موزاییك
4,500

نصب پریز برق - MK موزاییك
نصب پریز برق - MK موزاییك
4,500

نصب پریز تلفن 1 ماژول ( باریك - ) موزاییك
نصب پریز تلفن 1 ماژول ( باریك - ) موزاییك
4,500

نصب پریز تلفن 1 ماژول ( پهن - ) موزاییك
نصب پریز تلفن 1 ماژول ( پهن - ) موزاییك
4,500

نصب پریز TV - SAT- R
نصب پریز TV - SAT- R
4,500

نصب بلنك باریك
نصب بلنك باریك
4,500

نصب بلنك پهن
نصب بلنك پهن
4,500

نصب پریز آنتن میانى
نصب پریز آنتن میانى
4,500

نصب شاسى زنگ پهن
نصب شاسى زنگ پهن
4,500

نصب پست مخابراتى 10 زوجى كامل
نصب پست مخابراتى 10 زوجى كامل
22,500

نصب پست مخابراتى 20 زوجى كامل
نصب پست مخابراتى 20 زوجى كامل
22,500

نصب پست مخابراتى 30 زوجى كامل
نصب پست مخابراتى 30 زوجى كامل
22,500

نصب پست مخابراتى 100 زوجى كامل
نصب پست مخابراتى 100 زوجى كامل
112,500

نصب سیم ارت 16 خشك مسى
نصب سیم ارت 16 خشك مسى
4,500

نصب سیم ارت 50 خشك مسى
نصب سیم ارت 50 خشك مسى
4,500

نصب كابل 2 * 1
نصب كابل 2 * 1
3,000

نصب كابل 3 * 1.5
نصب كابل 3 * 1.5
3,000

نصب كابل 3 * 2.5
نصب كابل 3 * 2.5
3,000

نصب كابل 3 * 4
نصب كابل 3 * 4
3,000

نصب كابل 3 * 6
نصب كابل 3 * 6
3,000

نصب كابل 2 زوجى فویل دار
نصب كابل 2 زوجى فویل دار
3,000

نصب كابل 4 زوجى فویل دار
نصب كابل 4 زوجى فویل دار
3,000

نصب كابل 10 زوجى فویل دار
نصب كابل 10 زوجى فویل دار
3,000

نصب كابل 20 زوجى فویل دار
نصب كابل 20 زوجى فویل دار
3,000

نصب كابل 30 زوجى فویل دار
نصب كابل 30 زوجى فویل دار
3,000

نصب لیبل سر كابل حلقوى
نصب لیبل سر كابل حلقوى
1,800

نصب شاسى زنگ باریك
نصب شاسى زنگ باریك
4,500

نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 16
نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 16
2,430

نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 21
نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 21
2,430

نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 29
نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 29
2,430

نصب لوله PVC نمره 13
نصب لوله PVC نمره 13
2,430

نصب زانوى لوله PVC نمره 13
نصب زانوى لوله PVC نمره 13
2,430

نصب لوله PVC نمره 16
نصب لوله PVC نمره 16
2,430

نصب زانوى لوله PVC نمره 16
نصب زانوى لوله PVC نمره 16
2,430

نصب لوله خرطومى جاروبرقى نمره 36
نصب لوله خرطومى جاروبرقى نمره 36
2,430

پکیج vCenter شامل HA,FT,VDS,DRS,vMotion
پکیج vCenter شامل HA,FT,VDS,DRS,vMotion
2,000,000
راه اندازی vCenter به همراه سرویس های HA,FT,VDS,DRS,vMotion

نصب Ptch Cord Cat5e UTP 50cm,1m,2m,5m
نصب Ptch Cord Cat5e UTP 50cm,1m,2m,5m
700

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
جنرال سرویس AV - L1
جنرال سرویس AV - L1
50,000

جنرال سرویس AV - L2
جنرال سرویس AV - L2
100,000

جنرال سرویس AV - L3
جنرال سرویس AV - L3
150,000
از 51 اینچ(Led & Lcd & Plasma) و home theater

نصب AV - L1
نصب AV - L1
40,000
تا 51 اینچ(Led & Lcd & Plasma) و home theater و DVD Player - Tv Plano - Tv projection

نصب AV - L2
نصب AV - L2
70,000
تا 51 اینچ دیواری(Led & Lcd & Plasma) و home theater

نصب AV - L3
نصب AV - L3
150,000
از 51 اینچ (Led & Lcd & Plasma)

تعمیر برد تغذیه AV - L1
تعمیر برد تغذیه AV - L1
25,000
بررسی و اصلاح جزیی

تعمیر برد تغذیه AV - L2
تعمیر برد تغذیه AV - L2
45,000
بررسی و اصلاح کلی

تعمیر برد تغذیه AV - L3
تعمیر برد تغذیه AV - L3
65,000
تعمیرات اساسی و تست

تعمیر پنل AV - L1
تعمیر پنل AV - L1
150,000
بررسی و اصلاح جزیی

تعمیر پنل AV - L2
تعمیر پنل AV - L2
300,000
بررسی و اصلاح کلی

تعمیر پنل AV - L3
تعمیر پنل AV - L3
تعمیرات اساسی و تست

تعمیر AV - L1- DVD
تعمیر AV - L1- DVD
40,000
تست ، رفع عیب ،سرویس

تعمیر AV - L2 - DVD
تعمیر AV - L2 - DVD
100,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی،سرویس

تعمیر AV - L3 - DVD
تعمیر AV - L3 - DVD
200,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی، مکانیک،سرویس

تعمیر AV - L1 - DVD REC
تعمیر AV - L1 - DVD REC
40,000
تست ، رفع عیب ،سرویس

تعمیر AV - L2 - DVD REC
تعمیر AV - L2 - DVD REC
100,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی،سرویس

تعمیر AV - L3 - DVD REC
تعمیر AV - L3 - DVD REC
200,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی، مکانیک،سرویس

تعمیر AV - L1 - VHS
تعمیر AV - L1 - VHS
50,000
تست، سرویس، تنظیم و عیب یابی، بدون مصرف قطعه

تعمیر گیرنده دیجیتال AV-L1-VHS
تعمیر گیرنده دیجیتال AV-L1-VHS
30,000
تست، سرویس، تنظیم و عیب یابی، بدون مصرف قطعه

تنظیم نرم افزاری AV - L1
تنظیم نرم افزاری AV - L1
35,000
تنظیمات Menu

تنظیم نرم افزاری AV - L2
تنظیم نرم افزاری AV - L2
50,000
تنظیمات Menu ، رفع عیب Menu مخفی

تنظیم نرم افزاری AV - L3
تنظیم نرم افزاری AV - L3
100,000
تنظیمات Menu ، رفع عیب Menu مخفی، نصب نرم افزار و بروزرسانی

تعمیر تلویزیون AV - L1 - CRT
تعمیر تلویزیون AV - L1 - CRT
40,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه تا 21 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L2 - CRT
تعمیر تلویزیون AV - L2 - CRT
50,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 21 تا 28 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L3 - CRT
تعمیر تلویزیون AV - L3 - CRT
60,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 28 تا 34 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L4 - CRT
تعمیر تلویزیون AV - L4 - CRT
70,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 34 به بالا

تعمیر تلویزیون پروجکشن AV - L1
تعمیر تلویزیون پروجکشن AV - L1
100,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه

تعمیر مانیتور AV - L1 - CRT
تعمیر مانیتور AV - L1 - CRT
40,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه تا 17 اینچ

تعمیر مانیتور AV - L2 - CRT
تعمیر مانیتور AV - L2 - CRT
60,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 18 اینچ به بالا

تعمیر کنترل AV - L1
تعمیر کنترل AV - L1
40,000
کنترل عددی

تعمیر کنترل AV - L2
تعمیر کنترل AV - L2
110,000
کنترل لمسی

تعمیر تلویزیون AV - L1 - Led , Lcd , Plasma
تعمیر تلویزیون AV - L1 - Led , Lcd , Plasma
150,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه تا 50 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L2 - Led , Lcd , Plasma
تعمیر تلویزیون AV - L2 - Led , Lcd , Plasma
250,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 50 اینچ به بالا

تعمیر مانیتور AV - L1 - Led , Lcd
تعمیر مانیتور AV - L1 - Led , Lcd
60,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
ریکاوری اطلاعات
ریکاوری اطلاعات
200,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
اجرت تعويض دولوپر
اجرت تعويض دولوپر
35,000

اجرت تعويض قطعات
اجرت تعويض قطعات
25,000

اسکنر دستگاه کپي / تعمير ليزر
اسکنر دستگاه کپي / تعمير ليزر
45,000

تعمیر و سرویس کپی سطح 1
تعمیر و سرویس کپی سطح 1
65,000

تعمیر و سرویس کپی سطح 2
تعمیر و سرویس کپی سطح 2
75,000

تعمیر و سرویس کپی سطح 3
تعمیر و سرویس کپی سطح 3
85,000

شارژ تونر کپی
شارژ تونر کپی
85,000

سرویس کپی سطح 4
سرویس کپی سطح 4
120,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
خدمات سرویس +B5:G31مخابراتی سطح 1 ( بررسی یک پورت، برنامه ریزی یک پورت )
خدمات سرویس +B5:G31مخابراتی سطح 1 ( بررسی یک پورت، برنامه ریزی یک پورت )
80,000

خدمات سرویس مخابراتی سطح 2 ( بررسی و برنامه ریزی یک پورت، همراه با نصب کابل و داکت تا 3 متر )
خدمات سرویس مخابراتی سطح 2 ( بررسی و برنامه ریزی یک پورت، همراه با نصب کابل و داکت تا 3 متر )
128,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن تا 24 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن تا 24 پورت
320,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 25 تا 50 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 25 تا 50 پورت
480,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 51 تا 100 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 51 تا 100 پورت
640,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 101 تا 150 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 101 تا 150 پورت
800,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 151 تا 200 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 151 تا 200 پورت
960,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 201 تا 300 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 201 تا 300 پورت
1,280,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 300 پورت به بالا ( در قالب قرارداد )
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 300 پورت به بالا ( در قالب قرارداد )

برنامه ریزی مرکز تلفن - پایه
برنامه ریزی مرکز تلفن - پایه
960,000

برنامه ریزی هر پورت
برنامه ریزی هر پورت
16,000

هزینه نصب داکت
هزینه نصب داکت
5,000

هزینه نصب تراکینگ
هزینه نصب تراکینگ
96,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
2,500

هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
4,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
8,000

وصل خطوط داخلی و یا شهری سطح 1 ( در شرایط مشخص بودن زوج سیم )
وصل خطوط داخلی و یا شهری سطح 1 ( در شرایط مشخص بودن زوج سیم )
19,200

وصل خطوط داخلی و یا شهری سطح 2 ( در شرایطی که نیاز به زوج یابی باشد )
وصل خطوط داخلی و یا شهری سطح 2 ( در شرایطی که نیاز به زوج یابی باشد )
32,000

برنامه ریزی اپراتور خودکار سطح 1 ( دستگاه های 824 )
برنامه ریزی اپراتور خودکار سطح 1 ( دستگاه های 824 )
160,000

برنامه ریزی اپراتور خودکار سطح 2 (دستگاه های TDA , TDE , NS )
برنامه ریزی اپراتور خودکار سطح 2 (دستگاه های TDA , TDE , NS )
320,000

وصل و تست نود ( برق / تلفن / شبکه )
وصل و تست نود ( برق / تلفن / شبکه )
23,000

نصب رک سطح 1 ( تا 9 یونیت )
نصب رک سطح 1 ( تا 9 یونیت )
80,000

نصب رک سطح 2 ( از 12 تا 28 یونیت )
نصب رک سطح 2 ( از 12 تا 28 یونیت )
160,000

نصب رک سطح 3 ( از 30 یونیت به بالا )
نصب رک سطح 3 ( از 30 یونیت به بالا )
480,000

نصب سوییچ
نصب سوییچ
48,000

نصب پچ پنل
نصب پچ پنل
48,000

اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( نصب پست )
اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( نصب پست )
160,000

اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( وصل زوج )
اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( وصل زوج )
2,400

اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( وصل خط )
اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( وصل خط )
19,200

نصب و راه اندازی صندوق صوتی-TVM ( تا 4 پورت )
نصب و راه اندازی صندوق صوتی-TVM ( تا 4 پورت )
480,000

نصب و راه اندازی صندوق صوتی-TVM ( از 6 پورت به بالا )
نصب و راه اندازی صندوق صوتی-TVM ( از 6 پورت به بالا )
960,000

برنامه ریزی و تغییرات موردی صندوق صوتی - TVM
برنامه ریزی و تغییرات موردی صندوق صوتی - TVM
320,000

نصب وراه اندازی سیپ ترانک
نصب وراه اندازی سیپ ترانک
320,000

وصل خطوط MPLS یا دیتا
وصل خطوط MPLS یا دیتا
96,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
نصب روشنایی سطح 1 ( نصب یک عدد روشنایی )
نصب روشنایی سطح 1 ( نصب یک عدد روشنایی )
80,000

سرویس موردی الکتریکال
سرویس موردی الکتریکال
80,000

عیب یابی و رفع اتصالی سطح 1
عیب یابی و رفع اتصالی سطح 1
160,000

عیب یابی و رفع اتصالی سطح 2
عیب یابی و رفع اتصالی سطح 2
320,000

عیب یابی و رفع اتصالی سطح 3
عیب یابی و رفع اتصالی سطح 3
640,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
2,720

هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
4,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
8,000

هزینه نصب داکت
هزینه نصب داکت
4,800

هزینه نصب تراکینگ
هزینه نصب تراکینگ
9,600

نصب گوشی ایفون تصویری ( از 2 عدد به بالا )
نصب گوشی ایفون تصویری ( از 2 عدد به بالا )
48,000

نصب صفحه ایفون سطح 1
نصب صفحه ایفون سطح 1
160,000

نصب صفحه ایفون سطح 2 ( نیاز به کنده کاری و . . . )
نصب صفحه ایفون سطح 2 ( نیاز به کنده کاری و . . . )
240,000

نصب و نعویض کلید ، پریز و . . .
نصب و نعویض کلید ، پریز و . . .
16,000

نصب و راه اندازی کولر ابی سطح 1 ( درصورت داشتن پایه در محل پشت بام )
نصب و راه اندازی کولر ابی سطح 1 ( درصورت داشتن پایه در محل پشت بام )
160,000

سرویس کولر آبی سطح 1 ( در محل پشت بام )
سرویس کولر آبی سطح 1 ( در محل پشت بام )
80,000

سرویس کولر آبی سطح 2 ( در ارتفاع ، پرتگاه ، شرایط نا متعارف )
سرویس کولر آبی سطح 2 ( در ارتفاع ، پرتگاه ، شرایط نا متعارف )
160,000

نصب جعبه مینیاتوری
نصب جعبه مینیاتوری
80,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
سرویس و رفع ایراد موردی دزدگیر و یا سیستم مداربسته
سرویس و رفع ایراد موردی دزدگیر و یا سیستم مداربسته
80,000

انتقال تصویر برای یک سیستم
انتقال تصویر برای یک سیستم
160,000

نصب دوربین و سنسور
نصب دوربین و سنسور
48,000

نصب سیستم مداربسته یا دزدگیر
نصب سیستم مداربسته یا دزدگیر
128,000

نصب تلفن کننده - دزدگیر
نصب تلفن کننده - دزدگیر
128,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
2,720

هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
4,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
8,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
اجرت تعویض باطری Ipnone 6
اجرت تعویض باطری Ipnone 6
80,000

اجرت تعویض دوربین، ویبره و ... Iphone 6
اجرت تعویض دوربین، ویبره و ... Iphone 6
80,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
35,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات