لیست تعرفه ها

خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L1
630101001001
23,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80گرم تا 120 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L2
630101001002
25,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 130 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L3
630101001003
45,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 250گرم تا 300 میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی CANON - CA - L1
630101001004
23,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80گرم تا 120 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L1
630101001005
23,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 50گرم تا 70 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L2
630101001006
45,000

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L1
630101002001
45,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 70گرم تا 80 گرم میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L2
630101002002
75,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 200 گرم تا220 گرم میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L3
630101002003
120,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80 گرم تا100گرم میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L4
630101002004
135,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 300 گرم تا320 میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L5
630101002005
150,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 100 گرم تا1020گرم میباشد

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L6
630101002006
200,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 200 گرم تا220 میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی CANON - CA - L1
630101002007
45,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80گرم تا 120 گرم میباشد با تعویض چیپست

جنرال سرویس PR - L1
630102001001
55,000
تمیز کردن قابها - سرویس داخلی - سرویس فیوزینگ - سرویس ورودی کاغذ - سرویس فیدر - سرویس اسکنر- سرویس چرخ دنده ها

جنرال سرویس PR - L2
630102001002
65,000
تمیز کردن قابها - سرویس داخلی - سرویس فیوزینگ - سرویس وردی کاغذ - سرویس فیدر - سرویس اسکنر- سرویس چرخ دنده ها

جنرال سرویس PR - L3
630102001003
80,000
شستن قابها - سرویس داخلی - سرویس فیوزینگ - سرویس وردی کاغذ - سرویس فیدر - سرویس اسکنر- سرویس چرخ دنده ها

نرمال سرویس PR
630102001004
35,000
سرویس فیوزینگ - تمیز کردن قابها

تعمیر فیدر PR - L1
630102002001
15,000
تعویض قطعه (در صورت جنرال سرویس ) فقط مبلغ قطعه دریافت شود.

تعمیر فیدر PR - L2
630102002002
30,000
سرویس فیدر و رفع ایرادات فیدر _ تمیز کردن پد و پیکاپ ( مسیر ورودی و خروجی فیدر )

تعمیر فیدر PR - L3
630102002003
45,000
سرویس فیدر و پیاده و سوار کردن مکانیک فیدر

تعمیر یونیت اسکن PR - L1
630102003001
25,000
سرویس یونیت اسکن (تمیز کردن لامپ ها و آینه ها و روغن کاری ) - در صورت جنرال سرویس اجرت دریافت نشود.

تعمیر یونیت اسکن PR - L2
630102003002
45,000
پیاده و سوار یونیت اسکن - تعویض قطعه

تعمیر یونیت اسکن PR - L3
630102003003

تعمیر برد PR - L1
630102004001
30,000
تعویض پورت شبکه و یو اس بی

تعمیر برد PR - L2
630102004002
70,000
تعمیر چیپ، پروگرام کردن ، تعویض قطعات (ic، خازن)

تعمیر برد PR - L3
630102004003
180,000
تعمیر چیپ، پروگرام کردن ، تعویض قطعات (ic، خازن)

تعمیر لیزر اسکنر PR - L1
630102005001
30,000
سرویس لیزر( در صورت جنرال سرویس اجرت دریافت نشود) - در صورت تقویت لیزر دریافت شود حتی اگر سرویس شده است .

تعمیر لیزر اسکنر PR - L2
630102005002
50,000
سرویس لیزر( در صورت جنرال سرویس اجرت دریافت نشود) - در صورت تقویت لیزر دریافت شود حتی اگر سرویس شده است .

تعمیر لیزر اسکنر PR - L3
630102005003
100,000
پیاده و سوار کردن لیزر- سرویس کامل (در صورت جنرال سرویس هزینه دریافت نشود)

تعمیر فیوزینگ PR - L1
630102006001
25,000
سرویس فیوزینگ و خارج نمودن شی خارجی - شستن سنسور (در صورت جنرال سرویس هزینه دریافت نشود)

تعمیر فیوزینگ PR - L2
630102006002
40,000
سرویس فیوزینگ، تقویت هیتر ، تعویض قطعات داخلی فیوزینگ

تعمیر فیوزینگ PR - L3
630102006003
80,000
سرویس فیوزینگ، تقویت هیتر ، تعویض قطعات داخلی فیوزینگ

تعمیر گیربکس PR - L1
630102007001
20,000
سرویس گیربکس

تعمیر گیربکس PR - L2
630102007002
40,000
سرویس و تعویض قطعه و تایم کردن

تعمیر گیربکس PR - L3
630102007003
70,000
سرویس و تعویض قطعه و تایم کردن

تعمیر سینی ورودی PR - L1
630102008001
25,000
سرویس و تعویض شفت

تعمیر سینی ورودی PR - L2
630102008002
40,000
سرویس و تعویض قطعه

تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L1
630102009001
25,000
سرویس و رفع ایراد

تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L2
630102009002
40,000
سرویس و رفع ایراد و تعویض قطعه

تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L3
630102009003
60,000
سرویس و رفع ایراد و تعویض قطعه

تعمیر ترنسفر کیت PR - L1
630102010001
40,000
سرویس ترنسفر

تعمیر ترنسفر کیت PR - L2
630102010002
80,000
سرویس و رفع ایراد و تعویض قطعه

تعمیر هد PR
630102011001
70,000
ریکاوری هد

تعمیر سرویس استیشن PR
630102012001
45,000
سرویس و تعویض قطعه

تعمیر کریج PR
630102013001
45,000
شستن کریج - انکودر - تعویض کابل

اجرت تعویض قطعه PR-L1
630102014001
15,000
فرمتر - پیکاپ - پد - کاست - پنل

تعمیر ISS پلاتر 4 رنگ
630103001001
60,000

تعمیر ISS پلاتر 6 رنگ
630103001002
80,000

تعمیر ISS پلاتر 8 رنگ
630103001003
120,000

سرویس پلاتر 4 رنگ
630103002001
150,000

سرویس پلاتر 6 رنگ
630103002002
180,000

سرویس پلاتر 8 رنگ
630103002003
250,000

سرویس استیشن 4 رنگ
630103003001
80,000

سرویس استیشن 6 رنگ
630103003002
100,000

سرویس استیشن 8 رنگ
630103003003
150,000

تعویض قطعات 4 رنگ
630103004001
100,000

تعویض قطعات 6 رنگ
630103004002
150,000

تعویض قطعات 8 رنگ
630103004003
180,000

هواگیرى اینك تیوب 4 رنگ
630103005001
50,000

هواگیرى اینك تیوب 6 رنگ
630103005002
80,000

هواگیرى اینك تیوب 8 رنگ
630103005003
150,000

تعمیر ISS پلاتر 4 رنگ
630103006001
60,000

تعمیر ISS پلاتر 6 رنگ
630103006002
80,000

تعمیر ISS پلاتر 8 رنگ
630103006003
120,000

تعمیر یونیت اسکن Scanner
630104001001
50,000

سرویس اسکنر Scanner
630104002001
48,000

سرویس فکس رولی - fax
630105001001
40,000

سرویس فکس لیزری - fax
630105001002
48,000

تعمیر یونیت درام - fax
630105002001
35,000

Samsung - CA - l2
630101002008

اجرت رفع عیب درجه يک
630102015001
55,000

اجرت رفع عیب درجه سه
630102015003
20,000

اجرت رفع عیب درجه دو
630102015002
35,000

اجرت تعویض قطعه PR-L3
630102014003
60,000

( رايگان ) نصب و راه اندازي
630106002001

اجرت تعویض قطعه PR-L2
630102014002
35,000

نصب مازاد بر نصب رایگان
630106001006
10,000

نصب و راه اندازی ( رایگان )
630106001007

نصب و راه اندازی اسکنر
630106001005
35,000

نصب و راه اندازی پرینتر
630106001004
45,000

نصب و راه اندازی پلاتر 4 رنگ
630106001001
130,000

نصب و راه اندازی پلاتر 6 رنگ
630106001002
150,000

نصب و راه اندازی پلاتر 8 رنگ
630106001003
250,000

HP - CA - L4 شارژ کارتريج ليزري مشکي
630101001007
30,000

تعمیر برد سطح 4
630102004004
140,000

تعمیر برد سطح 5
630102004005
270,000

تعمیر برد سطح 6
630102004006
370,000

تعمیر درام کیت سطح 1
630102016001
110,000

تعمیر درام کیت سطح 2
630102016002
190,000

تعمیر درام کیت سطح 3
630102016003
250,000

شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L3
630101001008
35,000
شارژ کارتریج لیزری مشکی

تعمیر فیوزینگ PR-L4
660101001050
1,100,000

خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
جنرال سرویس PC
630201001001
40,000
شامل سرویس قطعات داخلی و شستشوی قطعاتی که نیاز دارند . تعویض سلیکون های دستگاه و پاکسازی فن

تعمیر پاور PC
630201002001
35,000

تعمیر کارت گرافیک PC
630201002002
55,000

تعمیر PC - CD Drive
630201002003
20,900

تعویض مادر برد PC
630201003001
34,800

تعویض هارد PC
630201003002
20,900

تعویض PC - CD Drive
630201003003
20,900

تعویض پاور PC
630201003004
20,900

تعمیر مادر برد PC - l1
630201004001
35,000
تعمیرات جنرال شامل تعویض انواع IC و برطرف کردن مشکل مدارات

تعمیر مادر برد PC - l2
630201004002
50,000
شامل تعویض سوکت ، اسلات ، جک ها و پروگرام بایوس به صورت سخت افزاری

تعمیر مادر برد PC - l3
630201004003
65,600
تعویض و تعمیر انواع چیپست

تعمیر مادر برد L1
630202001001
30,000
تعمیرات جنرال شامل تعمیر مدارات

تعمیر مادر برد L2
630202001002
50,000
شامل تعمیر چیپست ها

تعویض TB - LCD
630202002001
35,000

تعویض TB - Touch
630202002002
35,000

تعویض مادر برد TB
630202002003
35,000

تعویض سوکت شارژ TB
630202002004
35,000

نصب TB - OS
630202003001
35,800

جنرال سرویس NB
630203001001
70,000
شامل کلیه نوت بوک ها ( سرویس قطعات داخلی و شستشوی قطعاتی که نیاز دارند . تعویض سلیکون های دستگاه و پاکسازی فن )

تعمیر کیبرد NB
630203002010
10,000

تعویض مادر برد NB
630203003001
73,900

تعویض NB - LCD / LED
630203003002
40,000

تعویض انواع لولا / قاب NB
630203003004
80,000

تعویض وب کم NB
630203003005
40,000

تعویض فن NB
630203003006
58,700

تعویض فینگر پرینت / تاچ پد NB
630203003007
58,700

تعویض برد NB - USB / Audio / Doughter Borad
630203003008
58,700

ریکاوری ویندوز اورجینال NB
630203005001
70,000

نصب ویندوز به همراه درایور و نرم افزارهای کاربردی NB
630203005002
70,000

نصب نرم افزارهای تخصصی NB
630203005003
15,000
به ازای هر نرم افزار

نصب مجموعه نرم افزارهای کاربردی NB
630203005004
25,000
نصب یک پکیج نرم افزاری شامل 115 نرم افزار

نصب نرم افزارهای وبروس یاب NB
630203005005
26,000
نصب آنتی ویروس بدون احتساب هزینه آنتی ویروس

ارتقاء نرم افزاری NB - Bios / Firmware
630203005006
20,000

نصب و راه اندازی نرم افزارهای جانبی NB
630203005007
25,000

فرمت و پارتیشن بندی هارد دیسک NB
630203005008
12,000

هزینه عیب یابی NB
630203006001
35,000

تعمیر مادربرد NB - l1
630203007001
100,000
پروگرام بایوس به صورت سخت افزاری

تعمیر مادربرد NB - l2
630203007002
120,000
تعمیرات جنرال شامل تعویض انواع IC و برطرف کردن مشکل مدارات

تعمیر مادربرد NB - l3
630203007003
140,000
شامل تعویض سوکت ، اسلات ، جک ها

تعمیر مادربرد NB - l4
630203007004
160,000
تعویض و تعمیر انواع چیپست

تعمیر برد NB - l1
630203008001
15,000
تعویض سوکت

تعمیر برد NB - l2
630203008002
35,000
تعمیر و تعویض آی سی و غیره

تعمیر برد NB - l3
630203008003
70,000
تعمیر چیپست

تعمیر لولا / قاب NB - l1
630203009001
100,000
تعمیر و رفع ایراد و فیکس کردن قاب ها

تعمیر لولا / قاب NB - l2
630203009002
200,000
تعمیر و رفع ایراد و فیکس کردن قاب ها

تعویض کیبرد NB - l1
630203010001
42,000
تعویض به صورت متعارف

تعویض کیبرد NB - l2
630203010002
53,800
تعویض درشرایطی که نیاز به باز کردن کامل دستگاه باشد

تعویض NB - l1 - CD Drive
630203011001
20,900
تعویض درایو به صورت متعارف

تعویض NB - l2 - CD Drive
630203011002
51,400
تعویض درایور در شرایطی که نیاز به باز کردن دستگاه باشد

تعویض هارد دیسک NB - l1
630203012001
20,900
تعویض درایو به صورت متعارف

تعویض هارد دیسک NB - l2
630203012002
51,400
تعویض درایور در شرایطی که نیاز به باز کردن دستگاه باشد

تعویض انواع کابل NB - ... , LCD , Wireless
630203003003
60,000

PC تعويض کارت گرافيک
630201003005
30,000

نصب و راه اندازي دستگاه هاي جانبي (پرینتر و اسکنر و ....)
639901001004
45,000

خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
جنرال سرویس SE - L1
630301001001
120,000
سرورهای ML30، ML10 ،ML310 ،ML110

جنرال سرویس SE - L2
630301001002
150,000
سایر سرورها و استوریج ها

گارانتی آرامش
630301002001

رید بندی SE- L1
630301003001
80,000
ساخت یک عدد Logical Drive

رید بندی SE - L2
630301003002
100,000
ساخت بیش از یک عدد Logical Drive

دستمزد کاردان فنی سرور
630301004001
120,000
هزینه اعزام متخصص در حد نصب ویندوز و نصب سرور در رک

دستمزد کارشناس فنی سرور
630301004002
150,000
هزینه اعزام متخصص در حد رید بندی و انجام تنظیمات

دستمزد کارشناس ارشد فنی سرور
630301004003
180,000
هزینه اعزام متخصص در حد انجام تنظیمات پیشرفته

نصب ویندوز به همراه کرک و درایور ها
630301005001
150,000
نصب ویندوزهای 2003 ،2008 ،2012 ، 2016

نصب ESXi- L1
630301005002
100,000
نصب Hypervisor

نصب ESXi - L2
630301005003
750,000
نصب Hypervisor به همراه کرک و تنظیمات و راه اندازی یک عدد VM و نصب ویندوز

نصب VM به همراه OS
630301005004
150,000
ساخت VM و نصب OS های ویندوز 2003، 2008، 2012، 2016

نصب VM بدون OS
630301005005
80,000
ساخت VM بدون نصب OS

نصب Red Hat
630301005006
400,000
صرفا نصب RedHat بدون تنظیمات

نصب Cent OS
630301005007
200,000
صرفا نصب CentOS بدون تنظیمات

عیب یابی SE- L1
630301006001
200,000
اعم از مشکلات ساده مثل خرابی پاور، هارد، رم و ...

عیب یابی SE - L2
630301006002
300,000
اعم از مشکلات نسبتا پیچیده مثل خرابی OS، خرابی RAID Controller

عیب یابی SE - L3
630301006003
400,000
اعم از مشکلات نسبتا پیچیده مثل خرابی RAID، مادربرد، برد پاور، HDD Backplane

نصب و کانفیگ SAN Storage
630301007001
800,000
نصب، رید بندی، ایجاد پول، ایجاد Logical Drive و Mapping

نصب و کانفیگ Tape Library - L1
630301007002
1,200,000
نصب، نصب کارتریج، کانفیگ RMI بر روی MSL 2024

نصب و کانفیگ Tape Library - L2
630301007003
1,400,000
نصب، نصب کارتریج، کانفیگ RMI بر روی MSL 4048

نصب و کانفیگ NAS Storage
630301007004
500,000
نصب، رید بندی و تنظیمات شبکه

هزینه نصب سرور DHCP
630302001001
300,000
نصب و راه اندازی DHCP Server

هزینه نصب سرور DNS
630302002001
300,000
نصب و راه اندازی DNS

نصب Active Directory به همراه ایجاد Domain
630302003001
400,000
نصب Active Directory و Promote دامین

ساخت Additional DC
630302003002
400,000
نصب Active Directory و تبدیل آن به Additional DC

ایجاد Policy
630302003003
50,000
کانفیگ دو عدد Policy

پکیج DC + DHCP + DNS
630302003004
500,000
نصب Active Directory و به همراه DHCP Server و DNS در یک پکیج

Join To Domain
630302003005
30,000
Join یک عدد کامپیوتر به Domain

پکیج نصب ویندوز روی کامپیوتر + درایور + Join To Domain
630302003006
100,000
نصب ویندوزهای 7، 8 و 10 بر روی کامپیوتر به همراه کرک و نصب درایور + Join To Domain

Active Directory Migration
630302003007
400,000
مهاجرت از AD 2003 به AD 2008 یا مهاجرت از AD 2008 به AD 2012 یا مهاجرت از AD 2012 به AD 2016

Kerio Controll
630302004001
400,000
نصب و کانفیگ نرم افزار Kerio Controll

کانفیگ Firewall L1
630302004002
300,000
کانفیگ Firewall در حد معمول اعم از بستن پورت ها، ایجاد محدودیت و ...

کانفیگ Firewall L2
630302004003
400,000
کانفیگ Firewall در حد حرفه ای مانند QOS,Qouta و ...

Site To Site VPN
630302005001
400,000
ایجاد یک تونل دوطرفه

Client To Site VPN
630302005002
300,000
ایجاد یک تونل یک طرفه

Backup Solution
630302006001
400,000
ایجاد ساختار بک آپ برای سرورهای مشتری

Expert Backup Solution
630302006002
800,000
ایجاد ساختار بک آپ پله ای، ساخت Schedule، ایجاد ساختار بک آپ بروی Tape

File Share
630302007001
300,000
ایجاد یک File Share به همراه تخصیص دسترسی ها

Mdeamon Mail Server
630302008001
ساخت یک Mail Server بر مبنای Mdeamon

Exchage Mail Server
630302008002
ساخت یک Mail Server بر مبنای Exchage

نصب vCenter
630302009001
1,500,000
vCenter نصب

راه اندازی HA
630302009002
200,000
راه اندازی سرویس HA

راه اندازی FT
630302009003
200,000
راه اندازی سرویس FT

راه اندازی vMotion
630302009004
150,000
راه اندازی سرویس vMotion

راه اندازی VDS
630302009005
300,000
راه اندازی سرویس Virtual Distributed Switch

راه اندازی DRS
630302009006
200,000
راه اندازی سرویس Distributed Recurce Schedular

کابل کشی CAT5
630303001001
2,100

کابل کشی CAT6
630303001002
2,520

نصب Keystone jack Cat5e UTP 1 ماژول باریك
630303003001
6,300

نصب Keystone jack Cat5e UTP 2 ماژول پهن
630303003002
7,700

نصب Keystone jack Cat6e UTP پهن
630303003003
8,400

نصب Keystone jack Cat6e FTP باریك
630303003004
9,100

آرایش رك 6 یونیت با كلیه متعلقات
630303004001
63,000

آرایش رك 9 یونیت با كلیه متعلقات
630303004002
140,000

آرایش رك 27 یونیت با كلیه متعلقات
630303004003
168,000

آرایش رك 42 یونیت با كلیه متعلقات
630303004004
1,120,000

نصب ترانك 50*80 سانتى مترى با درب 85 / 65 بهمراه زانویى
630303005001
8,250

نصب داكت زمینى كف خواب پشت چسب دار
630303005002
3,375

نصب كلید برق باریك 10 آمپر
630303006001
4,500

نصب كلید برق تك پل
630303006002
4,500

نصب كلید تبدیل برق
630303006003
4,500

نصب پریز برق معمولى( سفید ) ارت دار - موزاییك
630303006004
4,500

نصب پریز شاتر دار ( قرمز ) ارت دار - موزاییك به همراه ضامن
630303006005
4,500

نصب پریز برق معمولى ( سبز ) ارت دار - موزاییك
630303006006
4,500

نصب پریز برق معمولى ( نارنجى ) ارت دار - موزاییك
630303006007
4,500

نصب پریز برق - MK موزاییك
630303006008
4,500

نصب پریز تلفن 1 ماژول ( باریك - ) موزاییك
630303006009
4,500

نصب پریز تلفن 1 ماژول ( پهن - ) موزاییك
630303006010
4,500

نصب پریز TV - SAT- R
630303006011
4,500

نصب بلنك باریك
630303006012
4,500

نصب بلنك پهن
630303006013
4,500

نصب پریز آنتن میانى
630303006014
4,500

نصب شاسى زنگ پهن
630303006015
4,500

نصب پست مخابراتى 10 زوجى كامل
630303006016
22,500

نصب پست مخابراتى 20 زوجى كامل
630303006017
22,500

نصب پست مخابراتى 30 زوجى كامل
630303006018
22,500

نصب پست مخابراتى 100 زوجى كامل
630303006019
112,500

نصب سیم ارت 16 خشك مسى
630303006020
4,500

نصب سیم ارت 50 خشك مسى
630303006021
4,500

نصب كابل 2 * 1
630303006022
3,000

نصب كابل 3 * 1.5
630303006023
3,000

نصب كابل 3 * 2.5
630303006024
3,000

نصب كابل 3 * 4
630303006025
3,000

نصب كابل 3 * 6
630303006026
3,000

نصب كابل 2 زوجى فویل دار
630303006027
3,000

نصب كابل 4 زوجى فویل دار
630303006028
3,000

نصب كابل 10 زوجى فویل دار
630303006029
3,000

نصب كابل 20 زوجى فویل دار
630303006030
3,000

نصب كابل 30 زوجى فویل دار
630303006031
3,000

نصب لیبل سر كابل حلقوى
630303006032
1,800

نصب شاسى زنگ باریك
630303006033
4,500

نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 16
630303007001
2,430

نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 21
630303007002
2,430

نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 29
630303007003
2,430

نصب لوله PVC نمره 13
630303007004
2,430

نصب زانوى لوله PVC نمره 13
630303007005
2,430

نصب لوله PVC نمره 16
630303007006
2,430

نصب زانوى لوله PVC نمره 16
630303007007
2,430

نصب لوله خرطومى جاروبرقى نمره 36
630303007008
2,430

پکیج vCenter شامل HA,FT,VDS,DRS,vMotion
630302009007
2,000,000
راه اندازی vCenter به همراه سرویس های HA,FT,VDS,DRS,vMotion

نصب Ptch Cord Cat5e UTP 50cm,1m,2m,5m
630303002001
700

خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
جنرال سرویس AV - L1
630401001001
50,000

جنرال سرویس AV - L2
630401001002
100,000

جنرال سرویس AV - L3
630401001003
150,000
از 51 اینچ(Led & Lcd & Plasma) و home theater

نصب AV - L1
630401002001
40,000
تا 51 اینچ(Led & Lcd & Plasma) و home theater و DVD Player - Tv Plano - Tv projection

نصب AV - L2
630401002002
70,000
تا 51 اینچ دیواری(Led & Lcd & Plasma) و home theater

نصب AV - L3
630401002003
150,000
از 51 اینچ (Led & Lcd & Plasma)

تعمیر برد تغذیه AV - L1
630401003001
25,000
بررسی و اصلاح جزیی

تعمیر برد تغذیه AV - L2
630401003002
45,000
بررسی و اصلاح کلی

تعمیر برد تغذیه AV - L3
630401003003
65,000
تعمیرات اساسی و تست

تعمیر پنل AV - L1
630401004001
150,000
بررسی و اصلاح جزیی

تعمیر پنل AV - L2
630401004002
300,000
بررسی و اصلاح کلی

تعمیر پنل AV - L3
630401004003
تعمیرات اساسی و تست

تعمیر AV - L1- DVD
630401005001
40,000
تست ، رفع عیب ،سرویس

تعمیر AV - L2 - DVD
630401005002
100,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی،سرویس

تعمیر AV - L3 - DVD
630401005003
200,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی، مکانیک،سرویس

تعمیر AV - L1 - DVD REC
630401006001
40,000
تست ، رفع عیب ،سرویس

تعمیر AV - L2 - DVD REC
630401006002
100,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی،سرویس

تعمیر AV - L3 - DVD REC
630401006003
200,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی، مکانیک،سرویس

تعمیر AV - L1 - VHS
630401007001
50,000
تست، سرویس، تنظیم و عیب یابی، بدون مصرف قطعه

تعمیر گیرنده دیجیتال AV-L1-VHS
630401008001
30,000
تست، سرویس، تنظیم و عیب یابی، بدون مصرف قطعه

تنظیم نرم افزاری AV - L1
630401009001
35,000
تنظیمات Menu

تنظیم نرم افزاری AV - L2
630401009002
50,000
تنظیمات Menu ، رفع عیب Menu مخفی

تنظیم نرم افزاری AV - L3
630401009003
100,000
تنظیمات Menu ، رفع عیب Menu مخفی، نصب نرم افزار و بروزرسانی

تعمیر تلویزیون AV - L1 - CRT
630401010001
40,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه تا 21 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L2 - CRT
630401010002
50,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 21 تا 28 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L3 - CRT
630401010003
60,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 28 تا 34 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L4 - CRT
630401010004
70,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 34 به بالا

تعمیر تلویزیون پروجکشن AV - L1
630401011001
100,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه

تعمیر مانیتور AV - L1 - CRT
630401013001
40,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه تا 17 اینچ

تعمیر مانیتور AV - L2 - CRT
630401013002
60,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 18 اینچ به بالا

تعمیر کنترل AV - L1
630401015001
40,000
کنترل عددی

تعمیر کنترل AV - L2
630401015002
110,000
کنترل لمسی

تعمیر تلویزیون AV - L1 - Led , Lcd , Plasma
630401012001
150,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه تا 50 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L2 - Led , Lcd , Plasma
630401012002
250,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 50 اینچ به بالا

تعمیر مانیتور AV - L1 - Led , Lcd
630401014001
60,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه

خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
ریکاوری اطلاعات
200,000

خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
اجرت تعويض دولوپر
630107001005
35,000

اجرت تعويض قطعات
630107001006
25,000

اسکنر دستگاه کپي / تعمير ليزر
630107001004
45,000

تعمیر و سرویس کپی سطح 1
630107001001
65,000

تعمیر و سرویس کپی سطح 2
630107001002
75,000

تعمیر و سرویس کپی سطح 3
630107001003
85,000

شارژ تونر کپی
630107002001
85,000

سرویس کپی سطح 4
630107001007
85,000

خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
خدمات سرویس +B5:G31مخابراتی سطح 1 ( بررسی یک پورت، برنامه ریزی یک پورت )
630001003001
80,000

خدمات سرویس مخابراتی سطح 2 ( بررسی و برنامه ریزی یک پورت، همراه با نصب کابل و داکت تا 3 متر )
630001003002
128,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن تا 24 پورت
630001003003
320,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 25 تا 50 پورت
630001003004
480,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 51 تا 100 پورت
630001003005
640,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 101 تا 150 پورت
630001003006
800,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 151 تا 200 پورت
630001003007
960,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 201 تا 300 پورت
630001003008
1,280,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 300 پورت به بالا ( در قالب قرارداد )
630001003009

برنامه ریزی مرکز تلفن - پایه
630001003010
960,000

برنامه ریزی هر پورت
630001003011
16,000

هزینه نصب داکت
630001003012
5,000

هزینه نصب تراکینگ
630001003013
96,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
630001003014
2,500

هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
630001003015
4,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
630001003016
8,000

وصل خطوط داخلی و یا شهری سطح 1 ( در شرایط مشخص بودن زوج سیم )
630001003017
19,200

وصل خطوط داخلی و یا شهری سطح 2 ( در شرایطی که نیاز به زوج یابی باشد )
630001003018
32,000

برنامه ریزی اپراتور خودکار سطح 1 ( دستگاه های 824 )
630001003019
160,000

برنامه ریزی اپراتور خودکار سطح 2 (دستگاه های TDA , TDE , NS )
630001003020
320,000

وصل و تست نود ( برق / تلفن / شبکه )
630001003021
23,000

نصب رک سطح 1 ( تا 9 یونیت )
630001003022
80,000

نصب رک سطح 2 ( از 12 تا 28 یونیت )
630001003023
160,000

نصب رک سطح 3 ( از 30 یونیت به بالا )
630001003024
480,000

نصب سوییچ
630001003025
48,000

نصب پچ پنل
630001003026
48,000

اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( نصب پست )
630001003027
160,000

اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( وصل زوج )
630001003028
2,400

اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( وصل خط )
630001003029
19,200

نصب و راه اندازی صندوق صوتی-TVM ( تا 4 پورت )
630001003030
480,000

نصب و راه اندازی صندوق صوتی-TVM ( از 6 پورت به بالا )
630001003031
960,000

برنامه ریزی و تغییرات موردی صندوق صوتی - TVM
630001003032
320,000

نصب وراه اندازی سیپ ترانک
630001003033
320,000

وصل خطوط MPLS یا دیتا
630001003034
96,000

هزینه کارشناسی
630001003035
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
نصب روشنایی سطح 1 ( نصب یک عدد روشنایی )
630001002001
80,000

سرویس موردی الکتریکال
630001002002
80,000

عیب یابی و رفع اتصالی سطح 1
630001002003
160,000

عیب یابی و رفع اتصالی سطح 2
630001002004
320,000

عیب یابی و رفع اتصالی سطح 3
630001002005
640,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
630001002006
2,720

هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
630001002007
4,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
630001002008
8,000

هزینه نصب داکت
630001002009
4,800

هزینه نصب تراکینگ
630001002010
9,600

نصب گوشی ایفون تصویری ( از 2 عدد به بالا )
630001002011
48,000

نصب صفحه ایفون سطح 1
630001002012
160,000

نصب صفحه ایفون سطح 2 ( نیاز به کنده کاری و . . . )
630001002013
240,000

نصب و نعویض کلید ، پریز و . . .
630001002014
16,000

نصب و راه اندازی کولر ابی سطح 1 ( درصورت داشتن پایه در محل پشت بام )
630001002015
160,000

سرویس کولر آبی سطح 1 ( در محل پشت بام )
630001002016
80,000

سرویس کولر آبی سطح 2 ( در ارتفاع ، پرتگاه ، شرایط نا متعارف )
630001002017
160,000

نصب جعبه مینیاتوری
630001002018
80,000

هزینه کارشناسی
630001002019
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
سرویس و رفع ایراد موردی دزدگیر و یا سیستم مداربسته
630001001001
80,000

انتقال تصویر برای یک سیستم
630001001002
160,000

نصب دوربین و سنسور
630001001003
48,000

نصب سیستم مداربسته یا دزدگیر
630001001004
128,000

نصب تلفن کننده - دزدگیر
630001001005
128,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
630001001006
2,720

هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
630001001007
4,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
630001001008
8,000

هزینه کارشناسی
630001001009
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات
خدمت
کد خدمت
هزینه ( تومان )
توضیحات