لیست تعرفه ها

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L1
شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L1
35,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80گرم تا 120 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L2
شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L2
25,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 130 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L3
شارژ کارتریج لیزری مشکی HP - CA - L3
55,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 250گرم تا 300 میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی CANON - CA - L1
شارژ کارتریج لیزری مشکی CANON - CA - L1
23,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80گرم تا 120 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L1
شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L1
23,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 50گرم تا 70 گرم میباشد بدون تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L2
شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L2
45,000

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L1
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L1
45,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 70گرم تا 80 گرم میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L2
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L2
75,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 200 گرم تا220 گرم میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L3
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L3
120,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80 گرم تا100گرم میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L4
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L4
135,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 300 گرم تا320 میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L5
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L5
150,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 100 گرم تا1020گرم میباشد

شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L6
شارژ کارتریج لیزری رنگی HP - CA - L6
350,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 200 گرم تا220 میباشد با تعویض چیپست

شارژ کارتریج لیزری رنگی CANON - CA - L1
شارژ کارتریج لیزری رنگی CANON - CA - L1
90,000
میزان تونر استفاده شده در این نوع کارتریج ها 80گرم تا 120 گرم میباشد با تعویض چیپست

جنرال سرویس PR - L1
جنرال سرویس PR - L1
55,000
تمیز کردن قابها - سرویس داخلی - سرویس فیوزینگ - سرویس ورودی کاغذ - سرویس فیدر - سرویس اسکنر- سرویس چرخ دنده ها

جنرال سرویس PR - L2
جنرال سرویس PR - L2
65,000
تمیز کردن قابها - سرویس داخلی - سرویس فیوزینگ - سرویس وردی کاغذ - سرویس فیدر - سرویس اسکنر- سرویس چرخ دنده ها

جنرال سرویس PR - L3
جنرال سرویس PR - L3
80,000
شستن قابها - سرویس داخلی - سرویس فیوزینگ - سرویس وردی کاغذ - سرویس فیدر - سرویس اسکنر- سرویس چرخ دنده ها

نرمال سرویس PR
نرمال سرویس PR
35,000
سرویس فیوزینگ - تمیز کردن قابها

تعمیر فیدر PR - L1
تعمیر فیدر PR - L1
35,000
تعویض قطعه (در صورت جنرال سرویس ) فقط مبلغ قطعه دریافت شود.

تعمیر فیدر PR - L2
تعمیر فیدر PR - L2
45,000
سرویس فیدر و رفع ایرادات فیدر _ تمیز کردن پد و پیکاپ ( مسیر ورودی و خروجی فیدر )

تعمیر فیدر PR - L3
تعمیر فیدر PR - L3
60,000
سرویس فیدر و پیاده و سوار کردن مکانیک فیدر

تعمیر یونیت اسکن PR - L1
تعمیر یونیت اسکن PR - L1
25,000
سرویس یونیت اسکن (تمیز کردن لامپ ها و آینه ها و روغن کاری ) - در صورت جنرال سرویس اجرت دریافت نشود.

تعمیر یونیت اسکن PR - L2
تعمیر یونیت اسکن PR - L2
45,000
پیاده و سوار یونیت اسکن - تعویض قطعه

تعمیر یونیت اسکن PR - L3
تعمیر یونیت اسکن PR - L3

تعمیر برد PR - L1
تعمیر برد PR - L1
30,000
تعویض پورت شبکه و یو اس بی

تعمیر برد PR - L2
تعمیر برد PR - L2
75,000
تعمیر چیپ، پروگرام کردن ، تعویض قطعات (ic، خازن)

تعمیر برد PR - L3
تعمیر برد PR - L3
180,000
تعمیر چیپ، پروگرام کردن ، تعویض قطعات (ic، خازن)

تعمیر لیزر اسکنر PR - L1
تعمیر لیزر اسکنر PR - L1
30,000
سرویس لیزر( در صورت جنرال سرویس اجرت دریافت نشود) - در صورت تقویت لیزر دریافت شود حتی اگر سرویس شده است .

تعمیر لیزر اسکنر PR - L2
تعمیر لیزر اسکنر PR - L2
50,000
سرویس لیزر( در صورت جنرال سرویس اجرت دریافت نشود) - در صورت تقویت لیزر دریافت شود حتی اگر سرویس شده است .

تعمیر لیزر اسکنر PR - L3
تعمیر لیزر اسکنر PR - L3
100,000
پیاده و سوار کردن لیزر- سرویس کامل (در صورت جنرال سرویس هزینه دریافت نشود)

تعمیر فیوزینگ PR - L1
تعمیر فیوزینگ PR - L1
25,000
سرویس فیوزینگ و خارج نمودن شی خارجی - شستن سنسور (در صورت جنرال سرویس هزینه دریافت نشود)

تعمیر فیوزینگ PR - L2
تعمیر فیوزینگ PR - L2
40,000
سرویس فیوزینگ، تقویت هیتر ، تعویض قطعات داخلی فیوزینگ

تعمیر فیوزینگ PR - L3
تعمیر فیوزینگ PR - L3
80,000
سرویس فیوزینگ، تقویت هیتر ، تعویض قطعات داخلی فیوزینگ

تعمیر گیربکس PR - L1
تعمیر گیربکس PR - L1
20,000
سرویس گیربکس

تعمیر گیربکس PR - L2
تعمیر گیربکس PR - L2
40,000
سرویس و تعویض قطعه و تایم کردن

تعمیر گیربکس PR - L3
تعمیر گیربکس PR - L3
70,000
سرویس و تعویض قطعه و تایم کردن

تعمیر سینی ورودی PR - L1
تعمیر سینی ورودی PR - L1
25,000
سرویس و تعویض شفت

تعمیر سینی ورودی PR - L2
تعمیر سینی ورودی PR - L2
40,000
سرویس و تعویض قطعه

تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L1
تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L1
25,000
سرویس و رفع ایراد

تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L2
تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L2
40,000
سرویس و رفع ایراد و تعویض قطعه

تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L3
تعمیر پیکاپ اسمبلی PR - L3
60,000
سرویس و رفع ایراد و تعویض قطعه

تعمیر ترنسفر کیت PR - L1
تعمیر ترنسفر کیت PR - L1
40,000
سرویس ترنسفر

تعمیر ترنسفر کیت PR - L2
تعمیر ترنسفر کیت PR - L2
80,000
سرویس و رفع ایراد و تعویض قطعه

تعمیر هد PR
تعمیر هد PR
70,000
ریکاوری هد

تعمیر سرویس استیشن PR
تعمیر سرویس استیشن PR
45,000
سرویس و تعویض قطعه

تعمیر کریج PR
تعمیر کریج PR
45,000
شستن کریج - انکودر - تعویض کابل

اجرت تعویض قطعه PR-L1
اجرت تعویض قطعه PR-L1
15,000
فرمتر - پیکاپ - پد - کاست - پنل

تعمیر ISS پلاتر 4 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 4 رنگ
60,000

تعمیر ISS پلاتر 6 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 6 رنگ
80,000

تعمیر ISS پلاتر 8 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 8 رنگ
120,000

سرویس پلاتر 4 رنگ
سرویس پلاتر 4 رنگ
150,000

سرویس پلاتر 6 رنگ
سرویس پلاتر 6 رنگ
180,000

سرویس پلاتر 8 رنگ
سرویس پلاتر 8 رنگ
250,000

سرویس استیشن 4 رنگ
سرویس استیشن 4 رنگ
80,000

سرویس استیشن 6 رنگ
سرویس استیشن 6 رنگ
100,000

سرویس استیشن 8 رنگ
سرویس استیشن 8 رنگ
150,000

تعویض قطعات 4 رنگ
تعویض قطعات 4 رنگ
100,000

تعویض قطعات 6 رنگ
تعویض قطعات 6 رنگ
150,000

تعویض قطعات 8 رنگ
تعویض قطعات 8 رنگ
180,000

هواگیرى اینك تیوب 4 رنگ
هواگیرى اینك تیوب 4 رنگ
50,000

هواگیرى اینك تیوب 6 رنگ
هواگیرى اینك تیوب 6 رنگ
80,000

هواگیرى اینك تیوب 8 رنگ
هواگیرى اینك تیوب 8 رنگ
150,000

تعمیر ISS پلاتر 4 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 4 رنگ
60,000

تعمیر ISS پلاتر 6 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 6 رنگ
80,000

تعمیر ISS پلاتر 8 رنگ
تعمیر ISS پلاتر 8 رنگ
120,000

تعمیر یونیت اسکن Scanner
تعمیر یونیت اسکن Scanner
50,000

سرویس اسکنر Scanner
سرویس اسکنر Scanner
48,000

سرویس فکس رولی - fax
سرویس فکس رولی - fax
40,000

سرویس فکس لیزری - fax
سرویس فکس لیزری - fax
65,000

تعمیر یونیت درام - fax
تعمیر یونیت درام - fax
35,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
35,000

Samsung - CA - l2
Samsung - CA - l2

اجرت رفع عیب درجه يک
اجرت رفع عیب درجه يک
55,000

اجرت رفع عیب درجه سه
اجرت رفع عیب درجه سه
20,000

اجرت رفع عیب درجه دو
اجرت رفع عیب درجه دو
35,000

اجرت تعویض قطعه PR-L3
اجرت تعویض قطعه PR-L3
60,000

( رايگان ) نصب و راه اندازي
( رايگان ) نصب و راه اندازي

اجرت تعویض قطعه PR-L2
اجرت تعویض قطعه PR-L2
35,000

نصب مازاد بر نصب رایگان
نصب مازاد بر نصب رایگان
10,000

نصب و راه اندازی اسکنر
نصب و راه اندازی اسکنر
35,000

نصب و راه اندازی پرینتر
نصب و راه اندازی پرینتر
45,000

نصب و راه اندازی پلاتر 4 رنگ
نصب و راه اندازی پلاتر 4 رنگ
130,000

نصب و راه اندازی پلاتر 6 رنگ
نصب و راه اندازی پلاتر 6 رنگ
150,000

نصب و راه اندازی پلاتر 8 رنگ
نصب و راه اندازی پلاتر 8 رنگ
250,000

HP - CA - L4 شارژ کارتريج ليزري مشکي
HP - CA - L4 شارژ کارتريج ليزري مشکي
80,000

تعمیر برد سطح 4
تعمیر برد سطح 4
140,000

تعمیر برد سطح 5
تعمیر برد سطح 5
270,000

تعمیر برد سطح 6
تعمیر برد سطح 6
370,000

تعمیر درام کیت سطح 1
تعمیر درام کیت سطح 1
110,000

تعمیر درام کیت سطح 2
تعمیر درام کیت سطح 2
190,000

تعمیر درام کیت سطح 3
تعمیر درام کیت سطح 3
250,000

شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L3
شارژ کارتریج لیزری مشکی SUMSUNG - CA - L3
35,000
شارژ کارتریج لیزری مشکی

تعمیر فیوزینگ PR-L4
تعمیر فیوزینگ PR-L4
1,100,000

05A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
05A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
2035-2055

12A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
12A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1012-1020-1010-1015-1022-3030-1018-3052-1319-3020-3050

13A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
13A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1300

15A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
15A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1200-3380-3320-3330-1220-3300-3310-1000

35A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
35A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1005-1006-1008

36A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
36A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1522

49A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
49A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1320

53A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
53A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
2014-2727-2015

78A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
78A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1566-1536-1560

79A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
79A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
30,000
12-26

85A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
85A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1214-1212-1132-1102-1106-1217-1104-1216

92A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
92A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
30,000
1100-3200

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 80A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 80A
30,000
pro400 m401-pro400 m425

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 83A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 83A
30,000
125-127-201-225

26A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
26A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
40,000
402-426 n-dn-dw-fdn

16A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
16A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
5200

14A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
14A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
700 M712-700 M725

11A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
11A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
2410-2420-2430

29X خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
29X خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
5100

42A خدمات کارتریج لیزری مشکی
42A خدمات کارتریج لیزری مشکی
80,000
4250-4240-4350

43X خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
43X خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
250,000
9000-9040-9050-9059

51A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
51A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
3005-3027

55A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
55A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
3015

64A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
64A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
4014-4015-4515

81Aخدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
81Aخدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
80,000
604-605-606-630-625-

93A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
93A خدمات شارژ کارتريج ليزري مشکي
80,000
701-706-pro400 M435

45A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
45A خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی
80,000
4345

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 27A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 27A
80,000
4000-4050

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 38A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 38A
80,000
4200

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 61A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 61A
80,000

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 90A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 90A
80,000
600 m601-600 m602- 600 m 603

خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 17A
خدمات شارژ کارتریج لیزری مشکی 17A
70,000
130-133

125 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
125 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
1215-1312-1518-1515-1217

126 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
126 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
1025

128 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
128 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
1415-1522-1523-1525-1527-1528

131 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
131 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
pro200 M251-pro200 M276

130 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
130 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
176-177

304 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
304 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
2320-2025

312 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
312 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
90,000
M476

504 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
504 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
150,000
3530-3525

502 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
502 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
180,000
3600

643 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
643 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
180,000
4700

648 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
648 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
150,000
4025-4525

508 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
508 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
270,000
577-552-553

507 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
507 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
150,000
500 M775-500 M570-500 M551

307 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
307 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
270,000
5225

305 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
305 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
80,000
pro300 M351-pro300 M375-pro400 M451-pro400 M475

201 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
201 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
150,000
M252-M277-M274

410 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
410 خدمات شارژ کارتریج لیزری رنگی
180,000
452-477

101 خدمات کارتریج لیزری مشکی
101 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
3400-3405-760

105 خدمات کارتریج لیزری مشکی
105 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
1915-1910-2525-2580-2525-2540-2645-2541-2545-4600-4623-650

111 خدمات کارتریج لیزری مشکی
111 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
2021-2020-2022-2070-2071

109 خدمات کارتریج لیزری مشکی
109 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
4300

119 خدمات کارتریج لیزری مشکی
119 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
4216-4824-4828

103 خدمات کارتریج لیزری مشکی
103 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
2955-4729

104 خدمات کارتریج لیزری مشکی
104 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
1660-1665-1667-1670-1860-1865-1867-3200-3205-3207

1710 خدمات کارتریج لیزری مشکی
1710 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
1510-1710-1740-1750

1210 خدمات کارتریج لیزری مشکی
1210 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
1020-1210-1220-1010-1250

4100 خدمات کارتریج لیزری مشکی
4100 خدمات کارتریج لیزری مشکی
40,000
4100

205 خدمات کارتریج لیزری مشکی
205 خدمات کارتریج لیزری مشکی
80,000
3310-3710-4833-5637-3710

712 خدمات کارتريج ليزري مشکي
712 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
3010-3100

خدمات کارتريج ليزري مشکي 713
خدمات کارتريج ليزري مشکي 713
30,000
3250

715 خدمات کارتريج ليزري مشکي
715 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
3370

719 Canon خدمات کارتريج ليزري مشکي
719 Canon خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
411-416-418-419-6140-6180-251-252-253-6310-6670-6680

725 خدمات کارتريج ليزري مشکي
725 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
3010-6020-6030

728 خدمات کارتريج ليزري مشکي
728 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
4870-4580-4550-4780-4410-4430-4730-4890-4750-4450-4570

733 خدمات کارتريج ليزري مشکي
733 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000

737 خدمات کارتريج ليزري مشکي
737 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
226-229-231-232-237-244-247-249-151-211-212-216-217

773 خدمات کارتريج ليزري کنون
773 خدمات کارتريج ليزري کنون
30,000

EP22 خدمات کارتريج ليزري مشکي
EP22 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000

fx10 خدمات کارتريج ليزري مشکي
fx10 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
4270-4330-4320-4120-4240-4690-4660-4380-4370-4350-4018-4010-4150-4140-L120-L140-L100

fx3 خدمات کارتريج ليزري مشکي
fx3 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
L260-L360-L350-L220-L280-L290-L200-L300-L220-L295-L260

fx9 خدمات کارتريج ليزري مشکي
fx9 خدمات کارتريج ليزري مشکي
30,000
L100-L120-L140-4140-4150-4270-4340-4350-4370

731 خدمات کارتريج ليزري رنگی
731 خدمات کارتريج ليزري رنگی
70,000
623-628-8230-8280-7100-7110

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
جنرال سرویس PC
جنرال سرویس PC
40,000
شامل سرویس قطعات داخلی و شستشوی قطعاتی که نیاز دارند . تعویض سلیکون های دستگاه و پاکسازی فن

تعمیر پاور PC
تعمیر پاور PC
35,000

تعمیر کارت گرافیک PC
تعمیر کارت گرافیک PC
55,000

تعمیر PC - CD Drive
تعمیر PC - CD Drive
20,900

تعویض مادر برد PC
تعویض مادر برد PC
34,800

تعویض هارد PC
تعویض هارد PC
20,900

تعویض PC - CD Drive
تعویض PC - CD Drive
20,900

تعویض پاور PC
تعویض پاور PC
20,900

تعمیر مادر برد PC - l1
تعمیر مادر برد PC - l1
35,000
تعمیرات جنرال شامل تعویض انواع IC و برطرف کردن مشکل مدارات

تعمیر مادر برد PC - l2
تعمیر مادر برد PC - l2
50,000
شامل تعویض سوکت ، اسلات ، جک ها و پروگرام بایوس به صورت سخت افزاری

تعمیر مادر برد PC - l3
تعمیر مادر برد PC - l3
65,000
تعویض و تعمیر انواع چیپست

تعمیر مادر برد L1
تعمیر مادر برد L1
30,000
تعمیرات جنرال شامل تعمیر مدارات

تعمیر مادر برد L2
تعمیر مادر برد L2
130,000
شامل تعمیر چیپست ها

تعویض TB - LCD
تعویض TB - LCD
35,000

تعویض TB - Touch
تعویض TB - Touch
35,000

تعویض مادر برد TB
تعویض مادر برد TB
35,000

تعویض سوکت شارژ TB
تعویض سوکت شارژ TB
50,000

نصب TB - OS
نصب TB - OS
60,000

جنرال سرویس NB
جنرال سرویس NB
70,000
شامل کلیه نوت بوک ها ( سرویس قطعات داخلی و شستشوی قطعاتی که نیاز دارند . تعویض سلیکون های دستگاه و پاکسازی فن )

تعمیر کیبرد NB
تعمیر کیبرد NB
10,000

تعویض مادر برد NB
تعویض مادر برد NB
73,900

تعویض NB - LCD / LED
تعویض NB - LCD / LED
40,000

تعویض انواع لولا / قاب NB
تعویض انواع لولا / قاب NB
80,000

تعویض وب کم NB
تعویض وب کم NB
40,000

تعویض فن NB
تعویض فن NB
58,700

تعویض فینگر پرینت / تاچ پد NB
تعویض فینگر پرینت / تاچ پد NB
58,700

تعویض برد NB - USB / Audio / Doughter Borad
تعویض برد NB - USB / Audio / Doughter Borad
58,700

ریکاوری ویندوز اورجینال NB
ریکاوری ویندوز اورجینال NB
70,000

نصب ویندوز به همراه درایور و نرم افزارهای کاربردی NB
نصب ویندوز به همراه درایور و نرم افزارهای کاربردی NB
70,000

نصب نرم افزارهای تخصصی NB
نصب نرم افزارهای تخصصی NB
15,000
به ازای هر نرم افزار

نصب مجموعه نرم افزارهای کاربردی NB
نصب مجموعه نرم افزارهای کاربردی NB
25,000
نصب یک پکیج نرم افزاری شامل 115 نرم افزار

نصب نرم افزارهای وبروس یاب NB
نصب نرم افزارهای وبروس یاب NB
26,000
نصب آنتی ویروس بدون احتساب هزینه آنتی ویروس

ارتقاء نرم افزاری NB - Bios / Firmware
ارتقاء نرم افزاری NB - Bios / Firmware
20,000

نصب و راه اندازی نرم افزارهای جانبی NB
نصب و راه اندازی نرم افزارهای جانبی NB
25,000

فرمت و پارتیشن بندی هارد دیسک NB
فرمت و پارتیشن بندی هارد دیسک NB
12,000

هزینه عیب یابی NB
هزینه عیب یابی NB
35,000

تعمیر مادربرد NB - l1
تعمیر مادربرد NB - l1
100,000
پروگرام بایوس به صورت سخت افزاری

تعمیر مادربرد NB - l2
تعمیر مادربرد NB - l2
120,000
تعمیرات جنرال شامل تعویض انواع IC و برطرف کردن مشکل مدارات

تعمیر مادربرد NB - l3
تعمیر مادربرد NB - l3
140,000
شامل تعویض سوکت ، اسلات ، جک ها

تعمیر مادربرد NB - l4
تعمیر مادربرد NB - l4
160,000
تعویض و تعمیر انواع چیپست

تعمیر برد NB - l1
تعمیر برد NB - l1
15,000
تعویض سوکت

تعمیر برد NB - l2
تعمیر برد NB - l2
35,000
تعمیر و تعویض آی سی و غیره

تعمیر برد NB - l3
تعمیر برد NB - l3
70,000
تعمیر چیپست

تعمیر لولا / قاب NB - l1
تعمیر لولا / قاب NB - l1
100,000
تعمیر و رفع ایراد و فیکس کردن قاب ها

تعمیر لولا / قاب NB - l2
تعمیر لولا / قاب NB - l2
200,000
تعمیر و رفع ایراد و فیکس کردن قاب ها

تعویض کیبرد NB - l1
تعویض کیبرد NB - l1
42,000
تعویض به صورت متعارف

تعویض کیبرد NB - l2
تعویض کیبرد NB - l2
53,800
تعویض درشرایطی که نیاز به باز کردن کامل دستگاه باشد

تعویض NB - l1 - CD Drive
تعویض NB - l1 - CD Drive
20,900
تعویض درایو به صورت متعارف

تعویض NB - l2 - CD Drive
تعویض NB - l2 - CD Drive
51,400
تعویض درایور در شرایطی که نیاز به باز کردن دستگاه باشد

تعویض هارد دیسک NB - l1
تعویض هارد دیسک NB - l1
20,900
تعویض درایو به صورت متعارف

تعویض هارد دیسک NB - l2
تعویض هارد دیسک NB - l2
51,400
تعویض درایور در شرایطی که نیاز به باز کردن دستگاه باشد

تعویض انواع کابل NB - ... , LCD , Wireless
تعویض انواع کابل NB - ... , LCD , Wireless
60,000

PC تعويض کارت گرافيک
PC تعويض کارت گرافيک
30,000

نصب و راه اندازی ( رایگان )
نصب و راه اندازی ( رایگان )

نصب و راه اندازي دستگاه هاي جانبي (پرینتر و اسکنر و ....)
نصب و راه اندازي دستگاه هاي جانبي (پرینتر و اسکنر و ....)
45,000

اشتراک گذاری دستگاه های جانبی
اشتراک گذاری دستگاه های جانبی
10,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
جنرال سرویس SE - L1
جنرال سرویس SE - L1
120,000
سرورهای ML30، ML10 ،ML310 ،ML110

جنرال سرویس SE - L2
جنرال سرویس SE - L2
150,000
سایر سرورها و استوریج ها

گارانتی آرامش
گارانتی آرامش

رید بندی SE- L1
رید بندی SE- L1
80,000
ساخت یک عدد Logical Drive

رید بندی SE - L2
رید بندی SE - L2
100,000
ساخت بیش از یک عدد Logical Drive

دستمزد کاردان فنی سرور
دستمزد کاردان فنی سرور
120,000
هزینه اعزام متخصص در حد نصب ویندوز و نصب سرور در رک

دستمزد کارشناس فنی سرور
دستمزد کارشناس فنی سرور
150,000
هزینه اعزام متخصص در حد رید بندی و انجام تنظیمات

دستمزد کارشناس ارشد فنی سرور
دستمزد کارشناس ارشد فنی سرور
180,000
هزینه اعزام متخصص در حد انجام تنظیمات پیشرفته

نصب ویندوز به همراه کرک و درایور ها
نصب ویندوز به همراه کرک و درایور ها
150,000
نصب ویندوزهای 2003 ،2008 ،2012 ، 2016

نصب ESXi- L1
نصب ESXi- L1
100,000
نصب Hypervisor

نصب ESXi - L2
نصب ESXi - L2
750,000
نصب Hypervisor به همراه کرک و تنظیمات و راه اندازی یک عدد VM و نصب ویندوز

نصب VM به همراه OS
نصب VM به همراه OS
150,000
ساخت VM و نصب OS های ویندوز 2003، 2008، 2012، 2016

نصب VM بدون OS
نصب VM بدون OS
80,000
ساخت VM بدون نصب OS

نصب Red Hat
نصب Red Hat
400,000
صرفا نصب RedHat بدون تنظیمات

نصب Cent OS
نصب Cent OS
200,000
صرفا نصب CentOS بدون تنظیمات

عیب یابی SE- L1
عیب یابی SE- L1
200,000
اعم از مشکلات ساده مثل خرابی پاور، هارد، رم و ...

عیب یابی SE - L2
عیب یابی SE - L2
300,000
اعم از مشکلات نسبتا پیچیده مثل خرابی OS، خرابی RAID Controller

عیب یابی SE - L3
عیب یابی SE - L3
400,000
اعم از مشکلات نسبتا پیچیده مثل خرابی RAID، مادربرد، برد پاور، HDD Backplane

نصب و کانفیگ SAN Storage
نصب و کانفیگ SAN Storage
800,000
نصب، رید بندی، ایجاد پول، ایجاد Logical Drive و Mapping

نصب و کانفیگ Tape Library - L1
نصب و کانفیگ Tape Library - L1
1,200,000
نصب، نصب کارتریج، کانفیگ RMI بر روی MSL 2024

نصب و کانفیگ Tape Library - L2
نصب و کانفیگ Tape Library - L2
1,400,000
نصب، نصب کارتریج، کانفیگ RMI بر روی MSL 4048

نصب و کانفیگ NAS Storage
نصب و کانفیگ NAS Storage
500,000
نصب، رید بندی و تنظیمات شبکه

هزینه نصب سرور DHCP
هزینه نصب سرور DHCP
300,000
نصب و راه اندازی DHCP Server

هزینه نصب سرور DNS
هزینه نصب سرور DNS
300,000
نصب و راه اندازی DNS

نصب Active Directory به همراه ایجاد Domain
نصب Active Directory به همراه ایجاد Domain
400,000
نصب Active Directory و Promote دامین

ساخت Additional DC
ساخت Additional DC
400,000
نصب Active Directory و تبدیل آن به Additional DC

ایجاد Policy
ایجاد Policy
50,000
کانفیگ دو عدد Policy

پکیج DC + DHCP + DNS
پکیج DC + DHCP + DNS
500,000
نصب Active Directory و به همراه DHCP Server و DNS در یک پکیج

Join To Domain
Join To Domain
30,000
Join یک عدد کامپیوتر به Domain

پکیج نصب ویندوز روی کامپیوتر + درایور + Join To Domain
پکیج نصب ویندوز روی کامپیوتر + درایور + Join To Domain
100,000
نصب ویندوزهای 7، 8 و 10 بر روی کامپیوتر به همراه کرک و نصب درایور + Join To Domain

Active Directory Migration
Active Directory Migration
400,000
مهاجرت از AD 2003 به AD 2008 یا مهاجرت از AD 2008 به AD 2012 یا مهاجرت از AD 2012 به AD 2016

Kerio Controll
Kerio Controll
400,000
نصب و کانفیگ نرم افزار Kerio Controll

کانفیگ Firewall L1
کانفیگ Firewall L1
300,000
کانفیگ Firewall در حد معمول اعم از بستن پورت ها، ایجاد محدودیت و ...

کانفیگ Firewall L2
کانفیگ Firewall L2
400,000
کانفیگ Firewall در حد حرفه ای مانند QOS,Qouta و ...

Site To Site VPN
Site To Site VPN
400,000
ایجاد یک تونل دوطرفه

Client To Site VPN
Client To Site VPN
300,000
ایجاد یک تونل یک طرفه

Backup Solution
Backup Solution
400,000
ایجاد ساختار بک آپ برای سرورهای مشتری

Expert Backup Solution
Expert Backup Solution
800,000
ایجاد ساختار بک آپ پله ای، ساخت Schedule، ایجاد ساختار بک آپ بروی Tape

File Share
File Share
300,000
ایجاد یک File Share به همراه تخصیص دسترسی ها

Mdeamon Mail Server
Mdeamon Mail Server
ساخت یک Mail Server بر مبنای Mdeamon

Exchage Mail Server
Exchage Mail Server
ساخت یک Mail Server بر مبنای Exchage

نصب vCenter
نصب vCenter
1,500,000
vCenter نصب

راه اندازی HA
راه اندازی HA
200,000
راه اندازی سرویس HA

راه اندازی FT
راه اندازی FT
200,000
راه اندازی سرویس FT

راه اندازی vMotion
راه اندازی vMotion
150,000
راه اندازی سرویس vMotion

راه اندازی VDS
راه اندازی VDS
300,000
راه اندازی سرویس Virtual Distributed Switch

راه اندازی DRS
راه اندازی DRS
200,000
راه اندازی سرویس Distributed Recurce Schedular

کابل کشی CAT5
کابل کشی CAT5
2,100

کابل کشی CAT6
کابل کشی CAT6
2,520

نصب Keystone jack Cat5e UTP 1 ماژول باریك
نصب Keystone jack Cat5e UTP 1 ماژول باریك
6,300

نصب Keystone jack Cat5e UTP 2 ماژول پهن
نصب Keystone jack Cat5e UTP 2 ماژول پهن
7,700

نصب Keystone jack Cat6e UTP پهن
نصب Keystone jack Cat6e UTP پهن
8,400

نصب Keystone jack Cat6e FTP باریك
نصب Keystone jack Cat6e FTP باریك
9,100

آرایش رك 6 یونیت با كلیه متعلقات
آرایش رك 6 یونیت با كلیه متعلقات
63,000

آرایش رك 9 یونیت با كلیه متعلقات
آرایش رك 9 یونیت با كلیه متعلقات
140,000

آرایش رك 27 یونیت با كلیه متعلقات
آرایش رك 27 یونیت با كلیه متعلقات
168,000

آرایش رك 42 یونیت با كلیه متعلقات
آرایش رك 42 یونیت با كلیه متعلقات
1,120,000

نصب ترانك 50*80 سانتى مترى با درب 85 / 65 بهمراه زانویى
نصب ترانك 50*80 سانتى مترى با درب 85 / 65 بهمراه زانویى
8,250

نصب داكت زمینى كف خواب پشت چسب دار
نصب داكت زمینى كف خواب پشت چسب دار
3,375

نصب كلید برق باریك 10 آمپر
نصب كلید برق باریك 10 آمپر
4,500

نصب كلید برق تك پل
نصب كلید برق تك پل
4,500

نصب كلید تبدیل برق
نصب كلید تبدیل برق
4,500

نصب پریز برق معمولى( سفید ) ارت دار - موزاییك
نصب پریز برق معمولى( سفید ) ارت دار - موزاییك
4,500

نصب پریز شاتر دار ( قرمز ) ارت دار - موزاییك به همراه ضامن
نصب پریز شاتر دار ( قرمز ) ارت دار - موزاییك به همراه ضامن
4,500

نصب پریز برق معمولى ( سبز ) ارت دار - موزاییك
نصب پریز برق معمولى ( سبز ) ارت دار - موزاییك
4,500

نصب پریز برق معمولى ( نارنجى ) ارت دار - موزاییك
نصب پریز برق معمولى ( نارنجى ) ارت دار - موزاییك
4,500

نصب پریز برق - MK موزاییك
نصب پریز برق - MK موزاییك
4,500

نصب پریز تلفن 1 ماژول ( باریك - ) موزاییك
نصب پریز تلفن 1 ماژول ( باریك - ) موزاییك
4,500

نصب پریز تلفن 1 ماژول ( پهن - ) موزاییك
نصب پریز تلفن 1 ماژول ( پهن - ) موزاییك
4,500

نصب پریز TV - SAT- R
نصب پریز TV - SAT- R
4,500

نصب بلنك باریك
نصب بلنك باریك
4,500

نصب بلنك پهن
نصب بلنك پهن
4,500

نصب پریز آنتن میانى
نصب پریز آنتن میانى
4,500

نصب شاسى زنگ پهن
نصب شاسى زنگ پهن
4,500

نصب پست مخابراتى 10 زوجى كامل
نصب پست مخابراتى 10 زوجى كامل
22,500

نصب پست مخابراتى 20 زوجى كامل
نصب پست مخابراتى 20 زوجى كامل
22,500

نصب پست مخابراتى 30 زوجى كامل
نصب پست مخابراتى 30 زوجى كامل
22,500

نصب پست مخابراتى 100 زوجى كامل
نصب پست مخابراتى 100 زوجى كامل
112,500

نصب سیم ارت 16 خشك مسى
نصب سیم ارت 16 خشك مسى
4,500

نصب سیم ارت 50 خشك مسى
نصب سیم ارت 50 خشك مسى
4,500

نصب كابل 2 * 1
نصب كابل 2 * 1
3,000

نصب كابل 3 * 1.5
نصب كابل 3 * 1.5
3,000

نصب كابل 3 * 2.5
نصب كابل 3 * 2.5
3,000

نصب كابل 3 * 4
نصب كابل 3 * 4
3,000

نصب كابل 3 * 6
نصب كابل 3 * 6
3,000

نصب كابل 2 زوجى فویل دار
نصب كابل 2 زوجى فویل دار
3,000

نصب كابل 4 زوجى فویل دار
نصب كابل 4 زوجى فویل دار
3,000

نصب كابل 10 زوجى فویل دار
نصب كابل 10 زوجى فویل دار
3,000

نصب كابل 20 زوجى فویل دار
نصب كابل 20 زوجى فویل دار
3,000

نصب كابل 30 زوجى فویل دار
نصب كابل 30 زوجى فویل دار
3,000

نصب لیبل سر كابل حلقوى
نصب لیبل سر كابل حلقوى
1,800

نصب شاسى زنگ باریك
نصب شاسى زنگ باریك
4,500

نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 16
نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 16
2,430

نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 21
نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 21
2,430

نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 29
نصب لوله خرطومى فلزى روكش دار نمره 29
2,430

نصب لوله PVC نمره 13
نصب لوله PVC نمره 13
2,430

نصب زانوى لوله PVC نمره 13
نصب زانوى لوله PVC نمره 13
2,430

نصب لوله PVC نمره 16
نصب لوله PVC نمره 16
2,430

نصب زانوى لوله PVC نمره 16
نصب زانوى لوله PVC نمره 16
2,430

نصب لوله خرطومى جاروبرقى نمره 36
نصب لوله خرطومى جاروبرقى نمره 36
2,430

هزینه کارشناسی سرور
هزینه کارشناسی سرور
70,000

پکیج vCenter شامل HA,FT,VDS,DRS,vMotion
پکیج vCenter شامل HA,FT,VDS,DRS,vMotion
2,000,000
راه اندازی vCenter به همراه سرویس های HA,FT,VDS,DRS,vMotion

نصب Ptch Cord Cat5e UTP 50cm,1m,2m,5m
نصب Ptch Cord Cat5e UTP 50cm,1m,2m,5m
700

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
جنرال سرویس AV - L1
جنرال سرویس AV - L1
50,000

جنرال سرویس AV - L2
جنرال سرویس AV - L2
100,000

جنرال سرویس AV - L3
جنرال سرویس AV - L3
150,000
از 51 اینچ(Led & Lcd & Plasma) و home theater

نصب AV - L1
نصب AV - L1
40,000
تا 51 اینچ(Led & Lcd & Plasma) و home theater و DVD Player - Tv Plano - Tv projection

نصب AV - L2
نصب AV - L2
70,000
تا 51 اینچ دیواری(Led & Lcd & Plasma) و home theater

نصب AV - L3
نصب AV - L3
150,000
از 51 اینچ (Led & Lcd & Plasma)

تعمیر برد تغذیه AV - L1
تعمیر برد تغذیه AV - L1
50,000
بررسی و اصلاح جزیی

تعمیر برد تغذیه AV - L2
تعمیر برد تغذیه AV - L2
75,000
بررسی و اصلاح کلی

تعمیر برد تغذیه AV - L3
تعمیر برد تغذیه AV - L3
100,000
تعمیرات اساسی و تست

تعمیر پنل AV - L1
تعمیر پنل AV - L1
150,000
بررسی و اصلاح جزیی

تعمیر پنل AV - L2
تعمیر پنل AV - L2
200,000
بررسی و اصلاح کلی

تعمیر پنل AV - L3
تعمیر پنل AV - L3
300,000
تعمیرات اساسی و تست

تعمیر AV - L1- DVD
تعمیر AV - L1- DVD
40,000
تست ، رفع عیب ،سرویس

تعمیر AV - L2 - DVD
تعمیر AV - L2 - DVD
100,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی،سرویس

تعمیر AV - L3 - DVD
تعمیر AV - L3 - DVD
200,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی، مکانیک،سرویس

تعمیر AV - L1 - DVD REC
تعمیر AV - L1 - DVD REC
40,000
تست ، رفع عیب ،سرویس

تعمیر AV - L2 - DVD REC
تعمیر AV - L2 - DVD REC
100,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی،سرویس

تعمیر AV - L3 - DVD REC
تعمیر AV - L3 - DVD REC
200,000
تست ، رفع عیب ،تعمیر چشمی، مکانیک،سرویس

تعمیر AV - L1 - VHS
تعمیر AV - L1 - VHS
50,000
تست، سرویس، تنظیم و عیب یابی، بدون مصرف قطعه

تعمیر گیرنده دیجیتال AV-L1-VHS
تعمیر گیرنده دیجیتال AV-L1-VHS
30,000
تست، سرویس، تنظیم و عیب یابی، بدون مصرف قطعه

تنظیم نرم افزاری AV - L1
تنظیم نرم افزاری AV - L1
35,000
تنظیمات Menu

تنظیم نرم افزاری AV - L2
تنظیم نرم افزاری AV - L2
50,000
تنظیمات Menu ، رفع عیب Menu مخفی

تنظیم نرم افزاری AV - L3
تنظیم نرم افزاری AV - L3
100,000
تنظیمات Menu ، رفع عیب Menu مخفی، نصب نرم افزار و بروزرسانی

تعمیر تلویزیون AV - L1 - CRT
تعمیر تلویزیون AV - L1 - CRT
40,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه تا 21 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L2 - CRT
تعمیر تلویزیون AV - L2 - CRT
50,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 21 تا 28 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L3 - CRT
تعمیر تلویزیون AV - L3 - CRT
60,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 28 تا 34 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L4 - CRT
تعمیر تلویزیون AV - L4 - CRT
70,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 34 به بالا

تعمیر تلویزیون پروجکشن AV - L1
تعمیر تلویزیون پروجکشن AV - L1
100,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه

تعمیر مانیتور AV - L1 - CRT
تعمیر مانیتور AV - L1 - CRT
40,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه تا 17 اینچ

تعمیر مانیتور AV - L2 - CRT
تعمیر مانیتور AV - L2 - CRT
60,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 18 اینچ به بالا

تعمیر کنترل AV - L1
تعمیر کنترل AV - L1
40,000
کنترل عددی

تعمیر کنترل AV - L2
تعمیر کنترل AV - L2
110,000
کنترل لمسی

تعمیر تلویزیون AV - L1 - Led , Lcd , Plasma
تعمیر تلویزیون AV - L1 - Led , Lcd , Plasma
150,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه تا 50 اینچ

تعمیر تلویزیون AV - L2 - Led , Lcd , Plasma
تعمیر تلویزیون AV - L2 - Led , Lcd , Plasma
250,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه از 50 اینچ به بالا

تعمیر مانیتور AV - L1 - Led , Lcd
تعمیر مانیتور AV - L1 - Led , Lcd
60,000
تست، سرویس، رفع عیب، بدون مصرف قطعه

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

نصب آنتن
نصب آنتن
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
دستمزد جراحی موفق هارد دیسک چهار ترابایت ( یک بار )
دستمزد جراحی موفق هارد دیسک چهار ترابایت ( یک بار )
1,600,000

دستمزد جراحی موفق هارد دیسک سه ترابایت ( یک بار )
دستمزد جراحی موفق هارد دیسک سه ترابایت ( یک بار )
1,400,000

دستمزد جراحی موفق هارد دیسک دو ترابایت ( یک بار )
دستمزد جراحی موفق هارد دیسک دو ترابایت ( یک بار )
1,200,000

دستمزد جراحی موفق هارد دیسک یک ترابایت ( یک بار )
دستمزد جراحی موفق هارد دیسک یک ترابایت ( یک بار )
1,000,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک ده ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
بازیابی اطلاعات هارد دیسک ده ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
10,000,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک هشت ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
بازیابی اطلاعات هارد دیسک هشت ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
8,000,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک شش ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
بازیابی اطلاعات هارد دیسک شش ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
7,000,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک چهار ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
بازیابی اطلاعات هارد دیسک چهار ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
5,000,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک سه ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
بازیابی اطلاعات هارد دیسک سه ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
4,000,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک دو ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
بازیابی اطلاعات هارد دیسک دو ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
3,000,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک یک ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
بازیابی اطلاعات هارد دیسک یک ترابایت با مشکلات سخت افزاری بدون نیاز به جراحی
200,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک ده ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
بازیابی اطلاعات هارد دیسک ده ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
2,100,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک هشت ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
بازیابی اطلاعات هارد دیسک هشت ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
1,700,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک شش ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
بازیابی اطلاعات هارد دیسک شش ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
1,300,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک چهار ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
بازیابی اطلاعات هارد دیسک چهار ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
900,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک سه ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
بازیابی اطلاعات هارد دیسک سه ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
700,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک دو ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
بازیابی اطلاعات هارد دیسک دو ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
500,000

بازیابی اطلاعات هارد دیسک یک ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
بازیابی اطلاعات هارد دیسک یک ترابایت به صورت نرم افزاری با فایل سیستم FAT , NTFS
300,000

دستمزد جراحی موفق هارد دیسک شش ترابایت ( یک بار )
دستمزد جراحی موفق هارد دیسک شش ترابایت ( یک بار )
1,800,000

دستمزد جراحی موفق هارد دیسک هشت ترابایت ( یک بار )
دستمزد جراحی موفق هارد دیسک هشت ترابایت ( یک بار )
2,000,000

دستمزد جراحی موفق هارد دیسک ده ترابایت ( یک بار )
دستمزد جراحی موفق هارد دیسک ده ترابایت ( یک بار )
2,200,000

دستمزد جراحی ناموفق ( تمامی ظرفیت ها )
دستمزد جراحی ناموفق ( تمامی ظرفیت ها )
200,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
اجرت تعويض دولوپر
اجرت تعويض دولوپر
35,000

اجرت تعويض قطعات
اجرت تعويض قطعات
25,000

اسکنر دستگاه کپي / تعمير ليزر
اسکنر دستگاه کپي / تعمير ليزر
45,000

تعمیر و سرویس کپی سطح 1
تعمیر و سرویس کپی سطح 1
65,000

تعمیر و سرویس کپی سطح 2
تعمیر و سرویس کپی سطح 2
75,000

تعمیر و سرویس کپی سطح 3
تعمیر و سرویس کپی سطح 3
85,000

شارژ تونر کپی
شارژ تونر کپی
85,000

سرویس کپی سطح 4
سرویس کپی سطح 4
120,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
خدمات سرویس +B5:G31مخابراتی سطح 1 ( بررسی یک پورت، برنامه ریزی یک پورت )
خدمات سرویس +B5:G31مخابراتی سطح 1 ( بررسی یک پورت، برنامه ریزی یک پورت )
80,000

خدمات سرویس مخابراتی سطح 2 ( بررسی و برنامه ریزی یک پورت، همراه با نصب کابل و داکت تا 3 متر )
خدمات سرویس مخابراتی سطح 2 ( بررسی و برنامه ریزی یک پورت، همراه با نصب کابل و داکت تا 3 متر )
128,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن تا 24 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن تا 24 پورت
320,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 25 تا 50 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 25 تا 50 پورت
480,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 51 تا 100 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 51 تا 100 پورت
640,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 101 تا 150 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 101 تا 150 پورت
800,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 151 تا 200 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 151 تا 200 پورت
960,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 201 تا 300 پورت
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 201 تا 300 پورت
1,280,000

نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 300 پورت به بالا ( در قالب قرارداد )
نصب و برنامه ریزی مرکز تلفن از 300 پورت به بالا ( در قالب قرارداد )

برنامه ریزی مرکز تلفن - پایه
برنامه ریزی مرکز تلفن - پایه
960,000

برنامه ریزی هر پورت
برنامه ریزی هر پورت
16,000

هزینه نصب داکت
هزینه نصب داکت
2,800

هزینه نصب تراکینگ
هزینه نصب تراکینگ
96,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
2,500

هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
4,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
8,000

وصل خطوط داخلی و یا شهری سطح 1 ( در شرایط مشخص بودن زوج سیم )
وصل خطوط داخلی و یا شهری سطح 1 ( در شرایط مشخص بودن زوج سیم )
19,200

وصل خطوط داخلی و یا شهری سطح 2 ( در شرایطی که نیاز به زوج یابی باشد )
وصل خطوط داخلی و یا شهری سطح 2 ( در شرایطی که نیاز به زوج یابی باشد )
32,000

برنامه ریزی اپراتور خودکار سطح 1 ( دستگاه های 824 )
برنامه ریزی اپراتور خودکار سطح 1 ( دستگاه های 824 )
160,000

برنامه ریزی اپراتور خودکار سطح 2 (دستگاه های TDA , TDE , NS )
برنامه ریزی اپراتور خودکار سطح 2 (دستگاه های TDA , TDE , NS )
320,000

وصل و تست نود ( برق / تلفن / شبکه )
وصل و تست نود ( برق / تلفن / شبکه )
23,000

نصب رک سطح 1 ( تا 9 یونیت )
نصب رک سطح 1 ( تا 9 یونیت )
80,000

نصب رک سطح 2 ( از 12 تا 28 یونیت )
نصب رک سطح 2 ( از 12 تا 28 یونیت )
160,000

نصب رک سطح 3 ( از 30 یونیت به بالا )
نصب رک سطح 3 ( از 30 یونیت به بالا )
480,000

نصب سوییچ
نصب سوییچ
48,000

نصب پچ پنل
نصب پچ پنل
48,000

اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( نصب پست )
اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( نصب پست )
160,000

اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( وصل زوج )
اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( وصل زوج )
2,400

اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( وصل خط )
اصلاح پستهای ورودی مخابرات ( وصل خط )
19,200

نصب و راه اندازی صندوق صوتی-TVM ( تا 4 پورت )
نصب و راه اندازی صندوق صوتی-TVM ( تا 4 پورت )
480,000

نصب و راه اندازی صندوق صوتی-TVM ( از 6 پورت به بالا )
نصب و راه اندازی صندوق صوتی-TVM ( از 6 پورت به بالا )
960,000

برنامه ریزی و تغییرات موردی صندوق صوتی - TVM
برنامه ریزی و تغییرات موردی صندوق صوتی - TVM
320,000

نصب وراه اندازی سیپ ترانک
نصب وراه اندازی سیپ ترانک
320,000

وصل خطوط MPLS یا دیتا
وصل خطوط MPLS یا دیتا
96,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
نصب روشنایی سطح 1 ( نصب یک عدد روشنایی )
نصب روشنایی سطح 1 ( نصب یک عدد روشنایی )
50,000

سرویس موردی الکتریکال
سرویس موردی الکتریکال
80,000

عیب یابی و رفع اتصالی سطح 1
عیب یابی و رفع اتصالی سطح 1
160,000

عیب یابی و رفع اتصالی سطح 2
عیب یابی و رفع اتصالی سطح 2
320,000

عیب یابی و رفع اتصالی سطح 3
عیب یابی و رفع اتصالی سطح 3
640,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
2,800

هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
4,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
8,000

هزینه نصب داکت
هزینه نصب داکت
2,800

هزینه نصب تراکینگ
هزینه نصب تراکینگ
9,600

نصب گوشی ایفون تصویری ( از 2 عدد به بالا )
نصب گوشی ایفون تصویری ( از 2 عدد به بالا )
48,000

نصب صفحه ایفون سطح 1
نصب صفحه ایفون سطح 1
160,000

نصب صفحه ایفون سطح 2 ( نیاز به کنده کاری و . . . )
نصب صفحه ایفون سطح 2 ( نیاز به کنده کاری و . . . )
240,000

نصب و نعویض کلید ، پریز و . . .
نصب و نعویض کلید ، پریز و . . .
16,000

نصب و راه اندازی اولیه کولر ابی سطح 1 ( درصورت داشتن پایه در محل پشت بام )
نصب و راه اندازی اولیه کولر ابی سطح 1 ( درصورت داشتن پایه در محل پشت بام )
80,000

سرویس کولر آبی سطح 1 ( در محل پشت بام )
سرویس کولر آبی سطح 1 ( در محل پشت بام )
50,000

سرویس کولر آبی سطح 2 ( در ارتفاع ، پرتگاه ، شرایط نا متعارف )
سرویس کولر آبی سطح 2 ( در ارتفاع ، پرتگاه ، شرایط نا متعارف )
120,000

نصب جعبه مینیاتوری
نصب جعبه مینیاتوری
80,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
سرویس و رفع ایراد موردی دزدگیر و یا سیستم مداربسته
سرویس و رفع ایراد موردی دزدگیر و یا سیستم مداربسته
80,000

انتقال تصویر برای یک سیستم
انتقال تصویر برای یک سیستم
160,000

نصب دوربین و سنسور
نصب دوربین و سنسور
48,000

نصب سیستم مداربسته یا دزدگیر
نصب سیستم مداربسته یا دزدگیر
128,000

نصب تلفن کننده - دزدگیر
نصب تلفن کننده - دزدگیر
128,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
هزینه ی کابل گذاری سطح 1 ( کابل گذاری داخل داکت )
2,800

هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
هزینه ی کابل گذاری سطح 2 ( کابل گذاری به صورت توکار - داخل لوله )
4,000

هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
هزینه ی کابل گذاری سطح 3 ( کابل کذاری در شرایط غیر عادی مانند کار در ارتفاع، بر روی سنگ و ... )
8,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
تعمیرات سخت افزاری سطح سه ( شامل آی سی چسبی) L2
تعمیرات سخت افزاری سطح سه ( شامل آی سی چسبی) L2
400,000

اجرت تعویض باطری Ipnone 6
اجرت تعویض باطری Ipnone 6
80,000

اجرت تعویض دوربین، ویبره و ... Iphone 6
اجرت تعویض دوربین، ویبره و ... Iphone 6
80,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
35,000

ری استور آپدیت iphone 5s به پایین
ری استور آپدیت iphone 5s به پایین
60,000

رفع عیوب تخصصی نرم افزاری ( هرگونه تنظیمات نرم افزاری، اتصال به اینترنت، اکانت، شماره سریال و ... )
رفع عیوب تخصصی نرم افزاری ( هرگونه تنظیمات نرم افزاری، اتصال به اینترنت، اکانت، شماره سریال و ... )
50,000

ری استور آپدیت iphone 6
ری استور آپدیت iphone 6
60,000

ری استور آپدیت iphone 7
ری استور آپدیت iphone 7
80,000

ری استور آپدیت i phone 8
ری استور آپدیت i phone 8
100,000

ری استور آپدیت i phone x
ری استور آپدیت i phone x
120,000

اجرت تعویض باطری iphone 5s به پایین
اجرت تعویض باطری iphone 5s به پایین
90,000

اجرت تعویض باطری iphone 6
اجرت تعویض باطری iphone 6
100,000

اجرت تعویض باطری iphone 7
اجرت تعویض باطری iphone 7
120,000

اجرت تعویض باطری i phone 8
اجرت تعویض باطری i phone 8
200,000

اجرت تعویض باطری i phone x
اجرت تعویض باطری i phone x
350,000

اجرت تعویض ال سی دی iphone 5s به پایین
اجرت تعویض ال سی دی iphone 5s به پایین
70,000

اجرت تعویض ال سی دی iphone 6
اجرت تعویض ال سی دی iphone 6
130,000

اجرت تعویض ال سی دی iphone 7
اجرت تعویض ال سی دی iphone 7
180,000

اجرت تعویض ال سی دی i phone 8
اجرت تعویض ال سی دی i phone 8
300,000

اجرت تعویض ال سی دی i phone x
اجرت تعویض ال سی دی i phone x
500,000

اجرت تعویض برد iphone 5s به پایین
اجرت تعویض برد iphone 5s به پایین
100,000

اجرت تعویض برد iphone 6
اجرت تعویض برد iphone 6
150,000

اجرت تعویض برد iphone 7
اجرت تعویض برد iphone 7
200,000

اجرت تعویض برد i phone 8
اجرت تعویض برد i phone 8
250,000

اجرت تعویض برد i phone x
اجرت تعویض برد i phone x
400,000

اجرت تعویض دوربین، ویبره و ... iphone 5s به پایین
اجرت تعویض دوربین، ویبره و ... iphone 5s به پایین
100,000

اجرت تعویض دوربین، ویبره و ... iphone 6
اجرت تعویض دوربین، ویبره و ... iphone 6
120,000

اجرت تعویض دوربین، ویبره و ... iphone 7
اجرت تعویض دوربین، ویبره و ... iphone 7
140,000

اجرت تعویض دوربین و ویبره i phone 8
اجرت تعویض دوربین و ویبره i phone 8
200,000

اجرت تعویض دوربین و ویبره i phone x
اجرت تعویض دوربین و ویبره i phone x
400,000

اجرت تعویض فلت و اسپیکر iphone 5s به پایین
اجرت تعویض فلت و اسپیکر iphone 5s به پایین
90,000

اجرت تعویض فلت و اسپیکر iphone 6
اجرت تعویض فلت و اسپیکر iphone 6
120,000

اجرت تعویض فلت و اسپیکر iphone 7
اجرت تعویض فلت و اسپیکر iphone 7
160,000

اجرت تعویض فلت و اسپیکر i phone 8
اجرت تعویض فلت و اسپیکر i phone 8
250,000

اجرت تعویض فلت و اسپیکر i phone x
اجرت تعویض فلت و اسپیکر i phone x
450,000

اجرت تعویض قاب iphone 5s به پایین
اجرت تعویض قاب iphone 5s به پایین
100,000

اجرت تعویض قاب iphone 6
اجرت تعویض قاب iphone 6
180,000

اجرت تعویض قاب iphone 7
اجرت تعویض قاب iphone 7
250,000

اجرت تعویض قاب i phone 8
اجرت تعویض قاب i phone 8
350,000

اجرت تعویض قاب i phone x
اجرت تعویض قاب i phone x
600,000

تعمیر برد iphone 5s به پایین L1
تعمیر برد iphone 5s به پایین L1
150,000

تعمیر برد iphone 5s به پایین L2
تعمیر برد iphone 5s به پایین L2
250,000

تعمیر برد iphone 6 - L1
تعمیر برد iphone 6 - L1
300,000

تعمیر برد iphone 6 - L2
تعمیر برد iphone 6 - L2
400,000

تعمیر برد iphone 7 - L1
تعمیر برد iphone 7 - L1
350,000

تعمیر برد iphone 7 - L2
تعمیر برد iphone 7 - L2
450,000

تعمیر برد i phone 8 -L1
تعمیر برد i phone 8 -L1
500,000

تعمیر برد i phone 8 -L2
تعمیر برد i phone 8 -L2
800,000

تعمیر برد i phone x -L1
تعمیر برد i phone x -L1
1,000,000

تعمیر برد i phone x -L2
تعمیر برد i phone x -L2
1,500,000

نصب سیستم عامل ( فلش و نرم افزار جانبی )
نصب سیستم عامل ( فلش و نرم افزار جانبی )
60,000
فلش و نرم افزار جانبی

تعویض باطری L1
تعویض باطری L1
70,000

تعویض باطری L2
تعویض باطری L2
140,000

تعمیر WIFI / BLUETOOTH
تعمیر WIFI / BLUETOOTH
100,000

تعمیر مدار سیم کارت
تعمیر مدار سیم کارت
120,000

تعمیر یا تعویض سوکت شارژ
تعمیر یا تعویض سوکت شارژ
100,000

تعمیرات سخت افزاری سطح یک (تعویض کانکتور)
تعمیرات سخت افزاری سطح یک (تعویض کانکتور)
110,000
تعویض کانکتور

سرویس گوشی خاموش L1
سرویس گوشی خاموش L1
150,000

تعویض قاب L2
تعویض قاب L2
500,000

تعمیرات سخت افزاری سطح دو (شامل کلیه قطعات الکترونیک و آی سی های غیرچسبی) L2
تعمیرات سخت افزاری سطح دو (شامل کلیه قطعات الکترونیک و آی سی های غیرچسبی) L2
300,000
شامل کلیه قطعات الکترونیک و آی سی های غیرچسبی

تعمیرات سخت افزاری سطح سه ( شامل آی سی چسبی) L1
تعمیرات سخت افزاری سطح سه ( شامل آی سی چسبی) L1
200,000
شامل آی سی چسبی

تعمیر ات سخت افزاری سطح سه ( شامل آی سی چسبی) L2
تعمیر ات سخت افزاری سطح سه ( شامل آی سی چسبی) L2
400,000
شامل آی سی چسبی

تعویض ال سی دی
تعویض ال سی دی
135,000

تعمیر مدار صوتی
تعمیر مدار صوتی
170,000

تعمیر مدار دوربین
تعمیر مدار دوربین
130,000

تعویض تاچ و ال سی دی به صورت یکجا
تعویض تاچ و ال سی دی به صورت یکجا
145,000

تعویض کیبرد
تعویض کیبرد
50,000

تعمیر یا تعویض مدار آنتن
تعمیر یا تعویض مدار آنتن
220,000

سرویس گوشی خاموش L2
سرویس گوشی خاموش L2
240,000

رفع عیوب تخصصی نرم افزاری ( گوگل اکانت-شماره سریال و ... )
رفع عیوب تخصصی نرم افزاری ( گوگل اکانت-شماره سریال و ... )
70,000

سرویس سخت افزاری ( شامل بازو بست و رفع ایراد )
سرویس سخت افزاری ( شامل بازو بست و رفع ایراد )
105,000

تعویض قطعات ( دوربین- کپسول گوشی ومیکروفن-بازر-فلت و ... )
تعویض قطعات ( دوربین- کپسول گوشی ومیکروفن-بازر-فلت و ... )
120,000

تعمیرات سخت افزاری سطح دو (شامل کلیه قطعات الکترونیک و آی سی های غیرچسبی) L1
تعمیرات سخت افزاری سطح دو (شامل کلیه قطعات الکترونیک و آی سی های غیرچسبی) L1
150,000

تعویض مادربرد
تعویض مادربرد
135,000

تعویض قاب L1
تعویض قاب L1
150,000

مموری کارت
مموری کارت
120,000

تعویض تاچ
تعویض تاچ
135,000

تعمیر مدار شارژ
تعمیر مدار شارژ
170,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
شارژ گاز یخچال و فریزر ایرانی - سطح1 ( همراه با گاز )
شارژ گاز یخچال و فریزر ایرانی - سطح1 ( همراه با گاز )
140,000
شارژ گاز

شارژ گاز یخچال و فریزر ایرانی - سطح2 ( همراه با گاز )
شارژ گاز یخچال و فریزر ایرانی - سطح2 ( همراه با گاز )
200,000
شارژ گاز

شارژ گاز یخچال و فریزر ایرانی - سطح3 ( همراه با گاز )
شارژ گاز یخچال و فریزر ایرانی - سطح3 ( همراه با گاز )
260,000
شارژ گاز

شارژ گاز ساید بای ساید - سطح1 ( همراه با گاز )
شارژ گاز ساید بای ساید - سطح1 ( همراه با گاز )
300,000
شارژ گاز، بررسی وضعیت لوله مویین

شارژ گاز ساید بای ساید - سطح2 ( همراه با گاز )
شارژ گاز ساید بای ساید - سطح2 ( همراه با گاز )
380,000
شارژ گاز، بررسی وضعیت لوله مویین

شارژ گاز ساید بای ساید - سطح3 ( همراه با گاز )
شارژ گاز ساید بای ساید - سطح3 ( همراه با گاز )
480,000
شارژ گاز، بررسی وضعیت لوله مویین

نصب و راه اندازی ساید بای ساید
نصب و راه اندازی ساید بای ساید
100,000
نصب و راه اندازی، تراز پایه ها، اتصال به یک شیر آب

نصب و راه اندازی یخچال
نصب و راه اندازی یخچال
60,000
نصب و راه اندازی، تراز پایه ها

رفع نشتی
رفع نشتی
45,000
رفع نشتی و وکیوم کامل

شستشوی کامل مدار
شستشوی کامل مدار
50,000
شست و شو، چربی گیری، نظافت کامل دستگاه

تعویض فیلتر درایر
تعویض فیلتر درایر
15,000

تعویض ترموستات - سطح1
تعویض ترموستات - سطح1
70,000

تعویض ترموستات - سطح2
تعویض ترموستات - سطح2
100,000

تعویض فن موتور
تعویض فن موتور
80,000

تعویض فن داخل سرامیکی
تعویض فن داخل سرامیکی
70,000

تعویض فن ساید بای ساید
تعویض فن ساید بای ساید
180,000

عیب یابی و رفع عیب فن یخچال
عیب یابی و رفع عیب فن یخچال
60,000

تعمیر برد یخچال- سطح1
تعمیر برد یخچال- سطح1
150,000

تعمیر برد یخچال - سطح2
تعمیر برد یخچال - سطح2
200,000
عیب یابی، رفع ایراد، تست بورد، تست و بررسی کابل ها و اتصالات

تعمیر برد ساید بای ساید - سطح1
تعمیر برد ساید بای ساید - سطح1
250,000
عیب یابی، رفع ایراد

تعمیر برد ساید بای ساید - سطح2
تعمیر برد ساید بای ساید - سطح2
350,000
عیب یابی، رفع ایراد

تعمیر برد ساید بای ساید - سطح3
تعمیر برد ساید بای ساید - سطح3
450,000
عیب یابی، رفع ایراد، تست برد، تست و بررسی کابل ها و اتصالات

تعمیر یخساز ساید بای ساید
تعمیر یخساز ساید بای ساید
260,000
عب یابی و رفع ایراد

تعمیر آبسردکن یخچال
تعمیر آبسردکن یخچال
60,000
عیب یابی و رفع ایراد، شست و شو

تعمیر آبسردکن یخچال ساید
تعمیر آبسردکن یخچال ساید
105,000
عیب یابی و رفع ایراد

تعویض لاستیک درب یخچال
تعویض لاستیک درب یخچال
70,000

تعویض لاستیک درب ساید بای ساید
تعویض لاستیک درب ساید بای ساید
110,000

رگلاژ درب یخچال/ فریزر
رگلاژ درب یخچال/ فریزر
40,000
رگلاژ و تراز

رگلاژ درب ساید بای ساید
رگلاژ درب ساید بای ساید
60,000
رگلاژ و تراز

تعویض لولای درب
تعویض لولای درب
65,000

تعویض کمپرسور  یخچال
تعویض کمپرسور  یخچال
75,000

تعویض کمپرسور  ساید
تعویض کمپرسور  ساید
100,000

تعویض رله و اورلود یا خازن
تعویض رله و اورلود یا خازن
55,000
تعویض قطعه

تعویض سنسور دیفراست
تعویض سنسور دیفراست
55,000
تعویض قطعه

تعویض ترمو فیوز
تعویض ترمو فیوز
55,000
تعویض قطعه

تعویض هیتر کف
تعویض هیتر کف
65,000
تعویض قطعه

تعویض هیتر اواپراتور
تعویض هیتر اواپراتور
55,000

تعویض موتور دمپر
تعویض موتور دمپر
45,000
تعویض قطعه

تعویض مگنت
تعویض مگنت
40,000
تعویض قطعه

سرویس کامل یخچال / فریزر
سرویس کامل یخچال / فریزر
120,000
بازدید فنی کامل دستگاه و رفع ایرادات جزیی

سرویس کامل ساید بای ساید
سرویس کامل ساید بای ساید
180,000
بازدید فنی کامل دستگاه و رفع ایرادات جزیی

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

تبدیل سیستم یخچال / ساید بای ساید / فریزر
تبدیل سیستم یخچال / ساید بای ساید / فریزر
150,000

نصب فیتینگ
نصب فیتینگ
70,000

تعویض تایمر
تعویض تایمر
170,000

تعویض شیربرقی- سطح 1
تعویض شیربرقی- سطح 1
120,000

تعویض شیربرقی- سطح 2
تعویض شیربرقی- سطح 2
150,000

تعویض ترمودیسک
تعویض ترمودیسک
55,000

تعویض دستگیره درب
تعویض دستگیره درب
50,000

جوشکاری طبقات شکسته
جوشکاری طبقات شکسته
90,000

نصب کندانسور
نصب کندانسور
30,000

سرویس ناودانی
سرویس ناودانی
50,000

نصب یا تعویض فیلتر داخلی
نصب یا تعویض فیلتر داخلی
50,000

نصب یا تعویض فیلتر خارجی
نصب یا تعویض فیلتر خارجی
60,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
نصب و راه اندازی
نصب و راه اندازی
65,000
نصب و راه اندازی کامل دستگا، تراز، اتصال یک شیر آب به دستگاه

سرویس ماشین لباسشویی
سرویس ماشین لباسشویی
85,000
تعویض فیلتر، جرم گیری، نظافت لاستیک دور درب، تراز

تعویض پمپ تخلیه - L1
تعویض پمپ تخلیه - L1
80,000
تعویض پمپ تخلیه

تعویض پمپ تخلیه - L2
تعویض پمپ تخلیه - L2
120,000
تعویض پمپ تخلیه

تعمیر تایمر مکانیکی
تعمیر تایمر مکانیکی
120,000

تعمیر تایمر الکترونیکی
تعمیر تایمر الکترونیکی
200,000

تعویض لاستیک دور درب - L1
تعویض لاستیک دور درب - L1
60,000
لاستیک کلاس L1

تعویض لاستیک دور درب - L2
تعویض لاستیک دور درب - L2
90,000
لاستیک کلاس L2

تعویض کمک فنر - L1
تعویض کمک فنر - L1
107,000
تست و بررسی، تعویض، تنظیم

تعویض کمک فنر - L2
تعویض کمک فنر - L2
128,000

تعویض هیدروستات - L1
تعویض هیدروستات - L1
52,000

تعمیر هیدروستات - L2
تعمیر هیدروستات - L2
90,000
رفع ایراد، تست و تحویل

تعویض شیربرقی - L1
تعویض شیربرقی - L1
80,000
تعویض قطعه

تعویض شیربرقی - L2
تعویض شیربرقی - L2
120,000
تعویض قطعه

تعویض المنت
تعویض المنت
65,000

تعویض سنسور
تعویض سنسور
55,000

تعویض و یا تعمیر میکروسوئیچ
تعویض و یا تعمیر میکروسوئیچ
70,000
تعویض قطعه

تعویض کاسه نمد و بلبرینگ - L1
تعویض کاسه نمد و بلبرینگ - L1
310,000
تعویض قطعه

تعویض کاسه نمد و بلبرینگ - L2
تعویض کاسه نمد و بلبرینگ - L2
360,000
تعویض قطعه

تعویض موتور - L1
تعویض موتور - L1
60,000
تعویض قطعه، رفع ایراد جزئی

تعویض موتور - L2
تعویض موتور - L2
90,000
تعویض قطعه، رفع ایراد جزئی

تعمیر موتور ماشین لباسشویی
تعمیر موتور ماشین لباسشویی
120,000

تعویض دیگ - L1
تعویض دیگ - L1
120,000
تعویض قطعه به همراه تست

تعویض دیگ - L2
تعویض دیگ - L2
200,000
تعویض قطعه به همراه تست

تعویض خرطومی دیگ - L1
تعویض خرطومی دیگ - L1
45,000
تعویض قطعه، رفع ایراد جزئی

تعویض خرطومی دیگ - L2
تعویض خرطومی دیگ - L2
80,000
تعویض قطعه، رفع ایراد جزئی

تعمیر برد ماشین لباسشویی - L1
تعمیر برد ماشین لباسشویی - L1
150,000
تعمیر سطح 1

تعمیر برد ماشین لباسشویی - L2
تعمیر برد ماشین لباسشویی - L2
300,000
تعمیرات اساسی برد

سرویس کامل ماشین لباسشویی
سرویس کامل ماشین لباسشویی
120,000
بازدید فنی کامل دستگاه و رفع ایرادات جزیی، تراز، تمیز کردن پمپ تخلیه

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
نصب و راه اندازی
نصب و راه اندازی
60,000
نصب و راه اندازی، تنظیم پایه ها، اتصال به یک شیر آب

تعمیر موتور - سطح1
تعمیر موتور - سطح1
160,000

تعمیر موتور - سطح2
تعمیر موتور - سطح2
260,000

تعویض موتور
تعویض موتور
8,500

تعمیر المنت - سطح1
تعمیر المنت - سطح1
100,000

تعمیر المنت - سطح2
تعمیر المنت - سطح2
150,000

تعویض المنت
تعویض المنت
90,000

تعویض پمپ تخلیه
تعویض پمپ تخلیه
100,000

تعویض آکوا استاپ ظرفشویی
تعویض آکوا استاپ ظرفشویی
80,000

تعویض شیربرقی
تعویض شیربرقی
80,000

تعویض برد
تعویض برد
135,000

تعویض سنسور
تعویض سنسور
75,000

جرم گیری و نظافت
جرم گیری و نظافت
85,000

رفع آبریزی ماشین ظرفشویی - سطح1
رفع آبریزی ماشین ظرفشویی - سطح1
80,000

رفع آبریزی ماشین ظرفشویی - سطح2
رفع آبریزی ماشین ظرفشویی - سطح2
180,000

تعویض نمک، قرص، مایع جلادهنده
تعویض نمک، قرص، مایع جلادهنده
35,000

سرویس کامل ماشین لباسشویی
سرویس کامل ماشین لباسشویی
80,000
بازدید فنی کامل دستگاه و رفع ایرادات جزیی، تراز، تمیز کردن پمپ تخلیه

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
هزینه تعویض ترانس اجاق گاز
هزینه تعویض ترانس اجاق گاز
80,000

هزینه تعویض بوبین اجاق گاز
هزینه تعویض بوبین اجاق گاز
70,000

بوبین اجاق گاز
بوبین اجاق گاز
60,000

هزینه تعویض سیم ترموکوبل
هزینه تعویض سیم ترموکوبل
75,000

هزینه تعویض ترموکوبل
هزینه تعویض ترموکوبل
80,000

هزینه تعویض سرشعله اجاق گاز
هزینه تعویض سرشعله اجاق گاز
95,000

هزینه تعویض ولوم اجاق گاز
هزینه تعویض ولوم اجاق گاز
60,000

هزینه تعویض تنظیم هوا اجاق گاز
هزینه تعویض تنظیم هوا اجاق گاز
70,000

هزینه تعویض فنجونی اجاق گاز
هزینه تعویض فنجونی اجاق گاز
75,000

هزینه تعویض چینی فندک
هزینه تعویض چینی فندک
40,000

هزینه کلید فندک
هزینه کلید فندک
45,000

هزینه تعویض شیشه اجاق گاز
هزینه تعویض شیشه اجاق گاز
130,000

جهت تعویض صفحه ، دستگیره و لوازم بدنه اجاق گاز
جهت تعویض صفحه ، دستگیره و لوازم بدنه اجاق گاز
140,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
45,000

تعویض منبع انبساط و راه اندازی
تعویض منبع انبساط و راه اندازی
95,000

تغیر فصل تابستان به زمستان یا بالعکس با هواگیری
تغیر فصل تابستان به زمستان یا بالعکس با هواگیری
30,000

تعویض پمپ کامل با فلنج فلزی
تعویض پمپ کامل با فلنج فلزی
50,000

تعویض پمپ کامل با کاتالیست
تعویض پمپ کامل با کاتالیست
55,000

تعویض ترانس جرقه با یون
تعویض ترانس جرقه با یون
30,000

تعویض برد الکترونیکی پکیج همراه با تنظیم
تعویض برد الکترونیکی پکیج همراه با تنظیم
60,000

تعویض ولوم های تنظیم دما و کنترل
تعویض ولوم های تنظیم دما و کنترل
25,000

تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ مستغرق هر عدد
تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ مستغرق هر عدد
20,000

تنظیم فشار و راه اندازی پمپ بدون تعویض قطعات
تنظیم فشار و راه اندازی پمپ بدون تعویض قطعات
35,000

تعویض شیر اطمینان
تعویض شیر اطمینان
35,000

تعویض شیرپرکن اتوماتیک با تنظیم فشار
تعویض شیرپرکن اتوماتیک با تنظیم فشار
40,000

تعویض ترمومتر یا مانومتر یا ترموستات هر عدد
تعویض ترمومتر یا مانومتر یا ترموستات هر عدد
35,000

تعویض مبدل حرارتی
تعویض مبدل حرارتی
90,000

تعویض مبدل ثانویه معمولی
تعویض مبدل ثانویه معمولی
45,000

تعویض مبدل ثانویه صفحه ای
تعویض مبدل ثانویه صفحه ای
35,000

تعویض برنر یا مشعل پکیج
تعویض برنر یا مشعل پکیج
40,000

تعویض سنسور دود و لیمیت سوئیچ
تعویض سنسور دود و لیمیت سوئیچ
25,000

تعویض شیرکنترل گاز کامل با تنظیم
تعویض شیرکنترل گاز کامل با تنظیم
55,000

تعویض شیر سه راه مکانیکی
تعویض شیر سه راه مکانیکی
70,000

تعویض شیر موتوری و سرویس
تعویض شیر موتوری و سرویس
35,000

تعویض فیوزهای کنترل هر عدد
تعویض فیوزهای کنترل هر عدد
10,000

تعویض کامل سیم کشی فابریک شرکت
تعویض کامل سیم کشی فابریک شرکت
55,000

تعویض محدود کننده جریان آب
تعویض محدود کننده جریان آب
45,000

تعویض ایرونت یا هواگیر
تعویض ایرونت یا هواگیر
35,000

تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ جداری
تعویض سنسور آب گرم یا شوفاژ جداری
35,000

تعویض فن پکیج احتراق بسته یا باز
تعویض فن پکیج احتراق بسته یا باز
70,000

تعویض پرشر سوئیچ آب
تعویض پرشر سوئیچ آب
30,000

تعویض پرشر سوئیچ هوا
تعویض پرشر سوئیچ هوا
30,000

تعویض لاستیک دیافراگم
تعویض لاستیک دیافراگم
50,000

تنظیم شیرکنترل گاز
تنظیم شیرکنترل گاز
30,000

تنظیم برد الکترونیک دستگاه
تنظیم برد الکترونیک دستگاه
35,000

تنظیم فشار  و شارژ منبع انبساط
تنظیم فشار  و شارژ منبع انبساط
35,000

اسیدشویی پکیج دیواری
اسیدشویی پکیج دیواری
110,000

اسید شویی پکیج زمینی
اسید شویی پکیج زمینی
90,000

رفع گیرپاژ پمپ بدون سرویس
رفع گیرپاژ پمپ بدون سرویس
30,000

آب بندی و واشر بندی کامل پکیج در صورت نشتی
آب بندی و واشر بندی کامل پکیج در صورت نشتی
45,000

تعویض فلومتر یا فلوسوئیچ
تعویض فلومتر یا فلوسوئیچ
50,000

تبدیل به گاز مایع یا بالعکس با راه اندازی
تبدیل به گاز مایع یا بالعکس با راه اندازی
95,000

تعویض نسوز اتاق احتراق و سرویس محفظه احتراق
تعویض نسوز اتاق احتراق و سرویس محفظه احتراق
40,000

جابجایی دستگاه و نصب در همان محل
جابجایی دستگاه و نصب در همان محل
110,000

نصب پکیج دیواری
نصب پکیج دیواری
80,000

نصب پکیج زمینی با دیگ چدنی
نصب پکیج زمینی با دیگ چدنی
120,000

نصب پکیج زمینی با مبدل مسی
نصب پکیج زمینی با مبدل مسی
90,000

تبدیل شیر برقی به دستی یا اتوماتیک
تبدیل شیر برقی به دستی یا اتوماتیک
30,000

تعویض کویل در پکیج های زمینی
تعویض کویل در پکیج های زمینی
150,000

سرویس پیلوت پکیج زمینی یا دیواری
سرویس پیلوت پکیج زمینی یا دیواری
35,000

سرویس سالیانه و راه اندازی با 20 دقیقه تست
سرویس سالیانه و راه اندازی با 20 دقیقه تست
55,000

سرویس کامل پکیج ( شامل سرویس تمام موارد )
سرویس کامل پکیج ( شامل سرویس تمام موارد )
195,000

نصب آبگرمکن زمینی با اتصالات گالوانیزه و مهره و ماسوره
نصب آبگرمکن زمینی با اتصالات گالوانیزه و مهره و ماسوره
55,000

اسیدشویی آبگرمکن دیواری
اسیدشویی آبگرمکن دیواری
80,000

نصب آبگرمکن دیواری با لوله مسی مخصوص
نصب آبگرمکن دیواری با لوله مسی مخصوص
80,000

نصب آبگرمکن زمینی و زودجوش با لوله 5 لایه
نصب آبگرمکن زمینی و زودجوش با لوله 5 لایه
70,000

تبدیل آبگرمکن زمینی به گاز شهر
تبدیل آبگرمکن زمینی به گاز شهر
100,000

تبدیل آبگرمکن دیواری به گاز شهر
تبدیل آبگرمکن دیواری به گاز شهر
150,000

تغییرات لوله کشی آبگرمکن زمینی به دیواری بدون دستمزد نصب
تغییرات لوله کشی آبگرمکن زمینی به دیواری بدون دستمزد نصب
150,000

باز کردن آبگرمکن مخزن
باز کردن آبگرمکن مخزن
130,000

سرویس کامل آبگرمکن دیواری ( شامل سرویس تمام موارد )
سرویس کامل آبگرمکن دیواری ( شامل سرویس تمام موارد )
110,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
اجرت شارژ گاز تکمیلی - سطح 2
اجرت شارژ گاز تکمیلی - سطح 2
250,000

اجرت شارژ گاز تکمیلی - سطح 1
اجرت شارژ گاز تکمیلی - سطح 1
150,000

اجرت شارژ گاز تکمیلی - سطح 3
اجرت شارژ گاز تکمیلی - سطح 3
450,000

اجرت شارژ گاز کامل - سطح 1
اجرت شارژ گاز کامل - سطح 1
300,000

اجرت شارژ گاز کامل - سطح 2
اجرت شارژ گاز کامل - سطح 2
400,000

اجرت شارژ گاز کامل - سطح 3
اجرت شارژ گاز کامل - سطح 3
650,000

شارژ گاز کولرهای پرتابل
شارژ گاز کولرهای پرتابل
250,000

سرویس کولرهای گازی پرتابل
سرویس کولرهای گازی پرتابل
150,000

اجرت تعویض فن بلوور
اجرت تعویض فن بلوور
150,000

اجرت سرویس پنل و کندانسور ( بدون باز کردن )
اجرت سرویس پنل و کندانسور ( بدون باز کردن )
100,000

اجرت سرویس پنل و کندانسور ( باز کردن قطعات پنل )
اجرت سرویس پنل و کندانسور ( باز کردن قطعات پنل )
150,000

اجرت اسیدشویی پنل
اجرت اسیدشویی پنل
250,000

اجرت نصب و راه اندازی کامل دستگاه
اجرت نصب و راه اندازی کامل دستگاه
250,000

اجرت جمع آوری و نصب مجدد دستگاه ( بدون احتساب متراژ جابه جایی )
اجرت جمع آوری و نصب مجدد دستگاه ( بدون احتساب متراژ جابه جایی )
350,000

اجرت جمع آوری دستگاه ( بدون نصب مجدد )
اجرت جمع آوری دستگاه ( بدون نصب مجدد )
150,000

اجرت تعویض برد
اجرت تعویض برد
130,000

اجرت تعویض کنتاکتور کندانسور
اجرت تعویض کنتاکتور کندانسور
70,000

اجرت تعویض برد کندانسور
اجرت تعویض برد کندانسور
80,000

اجرت نشت یابی گاز و وکیوم - سطح 1
اجرت نشت یابی گاز و وکیوم - سطح 1
100,000

اجرت نشت یابی گاز و وکیوم - سطح 2
اجرت نشت یابی گاز و وکیوم - سطح 2
150,000

اجرت جابه جایی پنل داخلی
اجرت جابه جایی پنل داخلی
180,000

اجرت جابه جایی کندانسور
اجرت جابه جایی کندانسور
180,000

اجرت لوله کشی توکار ( هرمتر )
اجرت لوله کشی توکار ( هرمتر )
15,000

اجرت برق کشی و نصب محافظ دستگاه ( تا 5 متر )
اجرت برق کشی و نصب محافظ دستگاه ( تا 5 متر )
80,000

اجرت سیم کشی ( هر متر )
اجرت سیم کشی ( هر متر )
2,800

سوراخکاری اضافی ( هر عدد )
سوراخکاری اضافی ( هر عدد )
20,000

اجرت تعویض خازن کندانسور
اجرت تعویض خازن کندانسور
70,000

اجرت تعویض موتور فن خارجی یا پروانه
اجرت تعویض موتور فن خارجی یا پروانه
80,000

اجرت تعویض کمپرسور
اجرت تعویض کمپرسور
150,000

اجرت تعویض لوله مویی
اجرت تعویض لوله مویی
80,000

اجرت شستشوی سیکل مبرد با گاز ازت
اجرت شستشوی سیکل مبرد با گاز ازت
150,000

باز و بسته کردن پنل ( صداگیری و رفع نشت )
باز و بسته کردن پنل ( صداگیری و رفع نشت )
60,000

اجرت تعویض شیر چهار طرفه
اجرت تعویض شیر چهار طرفه
80,000

اجرت تعویض شیرهای خروجی و ورودی ( هرعدد )
اجرت تعویض شیرهای خروجی و ورودی ( هرعدد )
30,000

اجرت جوشکاری هر نقطه پنل یا لوله های رابط یا کندانسور
اجرت جوشکاری هر نقطه پنل یا لوله های رابط یا کندانسور
15,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
اصلاح پوسیدگی کف کولر
اصلاح پوسیدگی کف کولر
75,000

تعویض کامل کف کولر
تعویض کامل کف کولر
130,000

تعویض پروانه و شفت
تعویض پروانه و شفت
150,000

تعویض برزنت
تعویض برزنت
20,000

تعویض یاتاقان
تعویض یاتاقان
50,000

تعویض موتور
تعویض موتور
45,000

تعویض فولی
تعویض فولی
65,000

نصب سایبان
نصب سایبان
40,000

تعویض پمپ
تعویض پمپ
40,000

تعویض دریچه
تعویض دریچه
40,000

سیم پیچی دینام - سطح 1
سیم پیچی دینام - سطح 1
250,000

سیم پیچی دینام - سطح 2
سیم پیچی دینام - سطح 2
350,000

نصب و راه اندازی اولیه کولر ابی سطح 1 ( درصورت داشتن پایه در محل پشت بام )
نصب و راه اندازی اولیه کولر ابی سطح 1 ( درصورت داشتن پایه در محل پشت بام )
80,000

سرویس کولر آبی سطح 1 ( در محل پشت بام )
سرویس کولر آبی سطح 1 ( در محل پشت بام )
50,000

سرویس کولر آبی سطح 2 ( در ارتفاع ، پرتگاه ، شرایط نا متعارف )
سرویس کولر آبی سطح 2 ( در ارتفاع ، پرتگاه ، شرایط نا متعارف )
120,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
35,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

جنرال سرویس - سطح 1
جنرال سرویس - سطح 1
50,000

جنرال سرویس - سطح 2
جنرال سرویس - سطح 2
100,000

جنرال سرویس - سطح 3
جنرال سرویس - سطح 3
150,000

تعمیر موتور - سطح 1
تعمیر موتور - سطح 1
100,000

تعمیر موتور - سطح 2
تعمیر موتور - سطح 2
150,000

تعمیر موتور - سطح 3
تعمیر موتور - سطح 3
300,000

تعویض موتور
تعویض موتور
80,000

تعمیر برد - سطح 1
تعمیر برد - سطح 1
75,000

تعمیر برد - سطح 2
تعمیر برد - سطح 2
150,000

تعمیر برد - سطح 3
تعمیر برد - سطح 3
200,000

رفع اتصالی - سطح 1
رفع اتصالی - سطح 1
50,000

رفع اتصالی - سطح 2
رفع اتصالی - سطح 2
75,000

رفع اتصالی - سطح 3
رفع اتصالی - سطح 3
100,000

تعویض باطری
تعویض باطری
100,000

تعویض قاب - سطح 1
تعویض قاب - سطح 1
120,000

تعویض قاب - سطح 2
تعویض قاب - سطح 2
210,000

اسید شویی
اسید شویی
200,000

تعویض سینی
تعویض سینی
180,000

تعویض تیغه
تعویض تیغه
80,000

تعمیر فن
تعمیر فن
100,000

تعمیر المنت
تعمیر المنت
150,000

تعویض المنت
تعویض المنت
100,000

تعویض سیم / کابل
تعویض سیم / کابل
50,000

تعمیر دکمه
تعمیر دکمه
50,000

تعویض مخزن
تعویض مخزن
750,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

جنرال سرویس - سطح 1
جنرال سرویس - سطح 1
50,000

جنرال سرویس - سطح 2
جنرال سرویس - سطح 2
100,000

جنرال سرویس - سطح 3
جنرال سرویس - سطح 3
150,000

تعمیر موتور - سطح 1
تعمیر موتور - سطح 1
100,000

تعمیر موتور - سطح 2
تعمیر موتور - سطح 2
150,000

تعمیر موتور - سطح 3
تعمیر موتور - سطح 3
300,000

تعویض موتور
تعویض موتور
80,000

تعمیر برد - سطح 1
تعمیر برد - سطح 1
75,000

تعمیر برد - سطح 2
تعمیر برد - سطح 2
150,000

تعمیر برد - سطح 3
تعمیر برد - سطح 3
200,000

رفع اتصالی - سطح 1
رفع اتصالی - سطح 1
50,000

رفع اتصالی - سطح 2
رفع اتصالی - سطح 2
75,000

رفع اتصالی - سطح 3
رفع اتصالی - سطح 3
100,000

تعویض باطری
تعویض باطری
100,000

تعویض قاب - سطح 1
تعویض قاب - سطح 1
120,000

تعویض قاب - سطح 2
تعویض قاب - سطح 2
210,000

اسید شویی
اسید شویی
200,000

تعویض سینی
تعویض سینی
180,000

تعویض تیغه
تعویض تیغه
80,000

تعمیر فن
تعمیر فن
100,000

تعمیر المنت
تعمیر المنت
150,000

تعویض المنت
تعویض المنت
100,000

تعویض سیم / کابل
تعویض سیم / کابل
50,000

تعمیر دکمه
تعمیر دکمه
50,000

تعویض مخزن
تعویض مخزن
750,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

جنرال سرویس - سطح 1
جنرال سرویس - سطح 1
50,000

جنرال سرویس - سطح 2
جنرال سرویس - سطح 2
100,000

جنرال سرویس - سطح 3
جنرال سرویس - سطح 3
150,000

تعمیر موتور - سطح 1
تعمیر موتور - سطح 1
100,000

تعمیر موتور - سطح 2
تعمیر موتور - سطح 2
150,000

تعمیر موتور - سطح 3
تعمیر موتور - سطح 3
300,000

تعویض موتور
تعویض موتور
80,000

تعمیر برد - سطح 1
تعمیر برد - سطح 1
75,000

تعمیر برد - سطح 2
تعمیر برد - سطح 2
150,000

تعمیر برد - سطح 3
تعمیر برد - سطح 3
200,000

رفع اتصالی - سطح 1
رفع اتصالی - سطح 1
50,000

رفع اتصالی - سطح 2
رفع اتصالی - سطح 2
75,000

رفع اتصالی - سطح 3
رفع اتصالی - سطح 3
100,000

تعویض باطری
تعویض باطری
100,000

تعویض قاب - سطح 1
تعویض قاب - سطح 1
120,000

تعویض قاب - سطح 2
تعویض قاب - سطح 2
210,000

اسید شویی
اسید شویی
200,000

تعویض سینی
تعویض سینی
180,000

تعویض تیغه
تعویض تیغه
80,000

تعمیر فن
تعمیر فن
100,000

تعمیر المنت
تعمیر المنت
150,000

تعویض المنت
تعویض المنت
100,000

تعویض سیم / کابل
تعویض سیم / کابل
50,000

تعمیر دکمه
تعمیر دکمه
50,000

تعویض مخزن
تعویض مخزن
750,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
نصب دزدگیر تصویری و استارتر
نصب دزدگیر تصویری و استارتر
100,000

نصب دزدگیر معمولی
نصب دزدگیر معمولی
80,000

تعمیر ECUکیسه های هوا و تعویض کیسه های هوا و کمر بند ها
تعمیر ECUکیسه های هوا و تعویض کیسه های هوا و کمر بند ها
250,000

تعمیر ECU های خارجی
تعمیر ECU های خارجی
500,000

تعمیر BM 34 و تعویض رله ها
تعمیر BM 34 و تعویض رله ها
120,000

تعمیر ECU های موم دار ( Valeo SAGM )
تعمیر ECU های موم دار ( Valeo SAGM )
210,000

تعمیر ECU بدو.ن موم و هر پک از نود های مالتی پلکس
تعمیر ECU بدو.ن موم و هر پک از نود های مالتی پلکس
150,000

تعویض ECU و برنامه ریزی قطعات ایموبلایزر ( سیستم ضد سرقت )
تعویض ECU و برنامه ریزی قطعات ایموبلایزر ( سیستم ضد سرقت )
150,000

تعمیر و تعویض قطعات COM 2000
تعمیر و تعویض قطعات COM 2000
70,000

بازو بستن 2000 COM
بازو بستن 2000 COM
50,000

خواندن کد کلید از روی ECU ها (خودرو های ایرانی)
خواندن کد کلید از روی ECU ها (خودرو های ایرانی)
50,000

تعریف کلید ها و ریموت های دنا، رانا، تندر 90، پژو 206
تعریف کلید ها و ریموت های دنا، رانا، تندر 90، پژو 206
110,000

تعریف کلید ها و ریموت های پراید، تیبا، پژو 405
تعریف کلید ها و ریموت های پراید، تیبا، پژو 405
80,000

برنامه ریزی ECU انوع خودرو
برنامه ریزی ECU انوع خودرو
150,000

ریست و فلش ECU ها
ریست و فلش ECU ها
50,000

اجرت تعویض فیلتر درایر
اجرت تعویض فیلتر درایر
40,000

اجرت نصب کولر و اجرت نصب کمپرسور
اجرت نصب کولر و اجرت نصب کمپرسور
40,000

اجرت باز دید و عیب یابی
اجرت باز دید و عیب یابی
40,000

اجرت تعویض هر عدد شلنگ خودرو خارجی
اجرت تعویض هر عدد شلنگ خودرو خارجی
100,000

اجرت تعویض شلنگ دو قلو خودرو ایرانی
اجرت تعویض شلنگ دو قلو خودرو ایرانی
55,000

اجرت تعویض هر عدد شلنگ خودرو ایرانی
اجرت تعویض هر عدد شلنگ خودرو ایرانی
33,000

اجرت و باز وبستن اواپراتور در مواردی که داشبورد باز شود (کره ای ،ژاپنی، اروپایی و غیره )
اجرت و باز وبستن اواپراتور در مواردی که داشبورد باز شود (کره ای ،ژاپنی، اروپایی و غیره )
500,000

اجرت و باز و بستن اواپراتور در مواردی که داشبورد باز نمیشود ( پراید )
اجرت و باز و بستن اواپراتور در مواردی که داشبورد باز نمیشود ( پراید )
75,000

اجرت باز و بستن اواپراتور در مواردی که داشبورد باز شود ( ایران خودرو )
اجرت باز و بستن اواپراتور در مواردی که داشبورد باز شود ( ایران خودرو )
250,000

اجرت باز و بستن کندانسور جهت جوشکاری ،شستو شوی یا تعویض (تندر 90 و مگان )
اجرت باز و بستن کندانسور جهت جوشکاری ،شستو شوی یا تعویض (تندر 90 و مگان )
140,000

اجرت باز و بستن کندانسور جهت جوشکاری ،شستو شوی یا تعویض (چینی و غیره )
اجرت باز و بستن کندانسور جهت جوشکاری ،شستو شوی یا تعویض (چینی و غیره )
200,000

اجرت باز و بستن کندانسور جهت جوشکاری،شست و شوی یا تعویض (کره ای و ژاپنی)
اجرت باز و بستن کندانسور جهت جوشکاری،شست و شوی یا تعویض (کره ای و ژاپنی)
140,000

اجرت باز و بستن کندانسور جهت جوشکاری، شست و شو یا تعویض ( ایران خودرو و سایپا )
اجرت باز و بستن کندانسور جهت جوشکاری، شست و شو یا تعویض ( ایران خودرو و سایپا )
85,000

اجرت باز و بستن کمپرسور و تعویض کمپرسور ماشین های (تندر 90و مگان)
اجرت باز و بستن کمپرسور و تعویض کمپرسور ماشین های (تندر 90و مگان)
150,000

اجرت باز و بستن کمپرسور و تعویض کمپرسور ماشین های (چینی و غیره)
اجرت باز و بستن کمپرسور و تعویض کمپرسور ماشین های (چینی و غیره)
300,000

اجرت باز و بستن کمپرسور و تعویض کمپرسور ماشین های ( کره ای و ژاپنی )
اجرت باز و بستن کمپرسور و تعویض کمپرسور ماشین های ( کره ای و ژاپنی )
150,000

اجرت باز و بستن کمپرسور ( سمند، پژو405، پژو 206، ریو، ایران خودرو و سایپا
اجرت باز و بستن کمپرسور ( سمند، پژو405، پژو 206، ریو، ایران خودرو و سایپا
120,000

گاز کولر خودرو های سواری R134A
گاز کولر خودرو های سواری R134A
250,000

تست و نشت یابی کولر با ازت
تست و نشت یابی کولر با ازت
40,000

تعویض کامل کاربراتور
تعویض کامل کاربراتور
130,000

تعویض سیم گاز
تعویض سیم گاز
35,000

تعویض واشر در سوپاپ خودروهای 16 سوپاپ
تعویض واشر در سوپاپ خودروهای 16 سوپاپ
60,000

تعویض واشر در سوپاپ خودروهای 8 سوپاپ
تعویض واشر در سوپاپ خودروهای 8 سوپاپ
40,000

سرویس کاربراتور
سرویس کاربراتور
250,000

سرویس / تعویض شمع، وایر ، انژکتور، دریچه گاز ( ایران خودرو )
سرویس / تعویض شمع، وایر ، انژکتور، دریچه گاز ( ایران خودرو )
250,000

سرویس / تعویض شمع، وایر، انژکتور، دریچه گاز ( سایپا )
سرویس / تعویض شمع، وایر، انژکتور، دریچه گاز ( سایپا )
150,000

تعویض رادیاتور با پروانه ( سایپا )
تعویض رادیاتور با پروانه ( سایپا )
50,000

تعویض رادیاتور با پروانه ( ایران خودرو )
تعویض رادیاتور با پروانه ( ایران خودرو )
150,000

تعویض تسمه کولر / دینام ( سایپا )
تعویض تسمه کولر / دینام ( سایپا )
40,000

تعویض تسمه کولر / دینام ( ایران خودرو)
تعویض تسمه کولر / دینام ( ایران خودرو)
60,000

تعویض تسمه تایم /واتر پمپ ( سایپا )
تعویض تسمه تایم /واتر پمپ ( سایپا )
150,000

تعویض اویل پمپ / کارتل
تعویض اویل پمپ / کارتل
200,000

تعویض تسمه تایم / واتر پمپ ( ایران خودرو )
تعویض تسمه تایم / واتر پمپ ( ایران خودرو )
200,000

بازو بست استارت تمامی خودروهای خارجی + دنا و L90
بازو بست استارت تمامی خودروهای خارجی + دنا و L90
200,000

بازو بست استارت تمامی خودروهای داخلی به استثناء دنا و L90
بازو بست استارت تمامی خودروهای داخلی به استثناء دنا و L90
80,000

بازو بست / تعمیر دینام تمامی خودرو های خارجی + دنا و سمند EF7
بازو بست / تعمیر دینام تمامی خودرو های خارجی + دنا و سمند EF7
300,000

بازو بست / تعمیر دینام تمامی خودرو های داخلی به استثناء سمند EF7 و دنا
بازو بست / تعمیر دینام تمامی خودرو های داخلی به استثناء سمند EF7 و دنا
100,000

بازو بست داشبورد خودرو های ژاپنی وکره ای و غیره
بازو بست داشبورد خودرو های ژاپنی وکره ای و غیره
500,000

بازو بست داشبورد سمند،پژو پارس،زانتیا،L90 ساندرو ،ریو
بازو بست داشبورد سمند،پژو پارس،زانتیا،L90 ساندرو ،ریو
250,000

باز وبست داشبورد 206،405،RD، پراید
باز وبست داشبورد 206،405،RD، پراید
160,000

عیب یابی خودرو خارجی با دستگاه دیاگ
عیب یابی خودرو خارجی با دستگاه دیاگ
50,000

عیب یابی خودرو ایرانی با دستگاه دیاگ
عیب یابی خودرو ایرانی با دستگاه دیاگ
30,000

تعویض روغن خودرو خارجی
تعویض روغن خودرو خارجی
100,000

تعویض چرخ
تعویض چرخ
30,000

تعویض روعن خودرو ایرانی
تعویض روعن خودرو ایرانی
50,000

بازدید چراغ ها خودرو خارجی
بازدید چراغ ها خودرو خارجی
80,000

تعویض ترموستات خودرو خارجی
تعویض ترموستات خودرو خارجی
90,000

بازدید چراغ ها خودرو ایرانی
بازدید چراغ ها خودرو ایرانی
40,000

تعویض ترموستات خودرو ایرانی
تعویض ترموستات خودرو ایرانی
40,000

تعویض سنسور اکسیژن خودرو خارجی
تعویض سنسور اکسیژن خودرو خارجی
80,000

سرویس انژاکتور خودرو خارجی سطح 2
سرویس انژاکتور خودرو خارجی سطح 2
200,000

تعویض سنسور اکسیژن خودرو ایرانی
تعویض سنسور اکسیژن خودرو ایرانی
50,000

سرویس انژاکتور خودرو خارجی سطح 1
سرویس انژاکتور خودرو خارجی سطح 1
100,000

سرویس انژاکتور خودرو ایزانی سطح 2
سرویس انژاکتور خودرو ایزانی سطح 2
150,000

سرویس انژاکتور خودرو ایرانی سطح 1
سرویس انژاکتور خودرو ایرانی سطح 1
70,000

تعویض شمع خودرو خارجی سطح 2
تعویض شمع خودرو خارجی سطح 2
100,000

تعویض شمع خودرو خارجی سطح 1
تعویض شمع خودرو خارجی سطح 1
50,000

تعویض شمع خودرو ایرانی
تعویض شمع خودرو ایرانی
30,000

تعویض هرزگرد پایین خودرو خارجی
تعویض هرزگرد پایین خودرو خارجی
80,000

تعوپض هرزگرد بالا خودرو خارجی
تعوپض هرزگرد بالا خودرو خارجی
50,000

تعویض هرزگرد خودرو ایرانی
تعویض هرزگرد خودرو ایرانی
30,000

تعویض دسته موتور پایین خودرو خارجی
تعویض دسته موتور پایین خودرو خارجی
150,000

تعویض دسته موتور بالا خودرو خارجی
تعویض دسته موتور بالا خودرو خارجی
100,000

تعویض دسته موتور پایین خودرو ایرانی
تعویض دسته موتور پایین خودرو ایرانی
70,000

تعویض لنت عقب خودرو خارجی
تعویض لنت عقب خودرو خارجی
80,000

تعویض دسته موتور بالا خودرو ایرانی
تعویض دسته موتور بالا خودرو ایرانی
50,000

تعویض لنت جلو خودرو خارجی
تعویض لنت جلو خودرو خارجی
50,000

تعویض لنت عقب خودرو ایرانی
تعویض لنت عقب خودرو ایرانی
50,000

تعویض لنت جلو خودرو ایرانی
تعویض لنت جلو خودرو ایرانی
30,000

اجرت تعویض باتری
اجرت تعویض باتری
35,000

باتری به باتری جهت روشن کردن خودرو
باتری به باتری جهت روشن کردن خودرو
45,000

هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی
50,000

گاز کولر خودرو های سواری شاسی R134A
گاز کولر خودرو های سواری شاسی R134A
400,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات
خودروی سواری - شستشو با آب
خودروی سواری - شستشو با آب
40,000

خودروی نیم شاسی - شستشو با آب
خودروی نیم شاسی - شستشو با آب
60,000

خودروی شاسی بلند - شستشو با آب
خودروی شاسی بلند - شستشو با آب
80,000

خودروی سواری - شستشوی نانو
خودروی سواری - شستشوی نانو
50,000

خودروی نیم شاسی - شستشوی نانو
خودروی نیم شاسی - شستشوی نانو
70,000

خودروی شاسی بلند - شستشوی نانو
خودروی شاسی بلند - شستشوی نانو
90,000

موتورسیکلت - شستشو با آب
موتورسیکلت - شستشو با آب
30,000

واکس داشبورد و لاستیک
واکس داشبورد و لاستیک
8,000

خدمت
کد خدمت
هزینه (تومان)
توضیحات